Ministerstvo zahraničních věcí otevírá Trauttmansdorffský palác

Po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci v uplynulých čtyřech letech Ministerstvo zahraničních věcí otevřelo Trauttmansdorffský palác, rovněž nazývaný Trčkův, jako své další sídlo. Dnes ho slavnostně otevřel ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

„Tuto budovu jsme v roce 2006 převzali v zuboženém stavu. Objekt figuroval na seznamu nejohroženějších památek. Jsem velmi rád, že je to právě Ministerstvo zahraničních věcí, které po mnohaletém úsilí vrací tento palác znovu do života. Je to důkaz, že jsme instituce kulturního státu, který si je vědom svých tradic a kořenů,“ řekl při slavnostním otevření ministr Tomáš Petříček.

V budově je cca 200 místností a stěhují se do ní mimo jiné Diplomatická akademie MZV, která sídlila v centru Prahy, některé útvary, například Odbor veřejné diplomacie, a mateřská školka ministerstva. Vznikne zde také výstavní sál, a to v někdejší kapli Pozdvižení svatého kříže. V kapli je rovněž pietní místo připomínající diplomaty, kteří zemřeli při výkonu zahraniční služby.

Hosty slavnostního otevření byli vedle vedení ministerstva také zahraniční diplomaté, kteří sídlí v České republice.

Historie Trauttmansdorffského paláce

První zmínky o měšťanské zástavbě parcely pochází z druhé poloviny 14. století. Zdejší stavení podlehla velkému požáru z roku 1541 a na jejich místě vyrostly dva renesanční domy. V roce 1636 připadly objekty Maxmiliánu Trauttmansdorffovi, významnému císařskému diplomatovi. Rodu Trauttmansdorffů patřil pozemek 170 let, během kterých sídlo přestavěli v barokním slohu. Zadlužený Ferdinand z Trauttmansdorffu byl nucen palác prodat a nakonec jej v roce 1830 získalo České gubernium pro zřízení donucovací pracovny. V letech 1831-1833 proběhla rozsáhlá přestavba paláce. Vznikla přístavba severním směrem do zahrady a celé nové východní křídlo, kaple a vězeňské cely. K posledním stavebním úpravám došlo v letech 1866-1872, kdy byly renesanční koňské stáje v prvním podzemním podlaží přebudovány v nové cely. Z roku 1866 pochází i pozdně klasicistní fasáda. V letech 1919-1939 byl objekt současně využíván jako Hradčanská kolej pro studenty českých vysokých škol v Praze. Během 2. světové války působilo v objektu Policejní komisařství Hradčany. Na podzim 1949 přešel objekt do správy Ministerstva vnitra, které sem umístilo své kanceláře a část Státního ústředního archivu. Ministerstvu zahraničních věcí byl palácový komplex předán 1. července 2005.

Datum vydání: 25. října 2019

Newsletter