Ministr Petříček jednal na Radě FAC o Společné zahraniční a bezpeč. politice v Súdánu a Jordánsku

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček vedl v pondělí 17. června 2019 v Lucemburku českou delegaci na zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC). Jednání se zaměřilo na efektivitu Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, na vývoj situace v Súdánu a Globální strategii EU. Ministři zahraničí jednali také se svým jordánským protějškem Ajmánem Safádím o situaci v regionu.

Úvodní část Rady FAC byla věnována politické diskusi o tom, jak je možné posílit roli EU jako globálního hráče. Ministři se shodli, že je nutné co nejvíce využít všech nástrojů Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. „Je třeba i nadále budovat partnerství s dalšími silnými hráči jako jsou USA, Kanada či Japonsko. Přestože je Evropská unie významným hospodářským partnerem i největším globálním poskytovatelem rozvojové pomoci, musí být také více slyšet,“ řekl ministr Tomáš Petříček. Ministři tedy v tomto kontextu hovořili o zlepšení koordinace a komunikace či o efektivnějším provázání Společné zahraniční a bezpečnostní politiky s dalšími politikami EU.

Dalším tématem Rady FAC, které bylo projednáno ve společném formátu ministrů zahraničí a ministrů obrany, byla Globální strategie EU. Hodnotící zprávu k tomuto tématu představila vysoká představitelka EU pro zahraniční politiku Federica Mogheriniová. Zpráva zdůrazňuje význam spolupráce mezi EU a NATO v oblasti bezpečnosti a obrany, propojení vnitřní a vnější bezpečnosti i posilování spolupráce s partnery.

Rada se rovněž zabývala kritickou situací v Súdánu, kde došlo k bezprecedentnímu útoku armády a k úmrtí desítek demonstrantů. „Evropská unie tento masakr odsuzuje a použití násilí vůči obyvatelstvu považuje za zcela nepřijatelné. Česká republika podporuje svolání mimořádného zasedání Rady pro lidská práva s cílem přijmout usnesení o zřízení vyšetřovací mise“, dodal Petříček. Cílem EU je rovněž zabránit dalšímu násilí, zajistit humanitární pomoc a přivést obě strany tamního konfliktu k jednacímu stolu. Je žádoucí, aby se Súdán stal bezpečnou zemí se stabilním hospodářským prostředím a fungovala zde legitimní a mezinárodně uznávaná vláda.

V rámci pracovního oběda jednali evropští ministři také s ministrem zahraničí Jordánska, který je seznámil s aktuálním vývojem v jeho zemi. Ta se stala přechodným domovem jednoho a půl milionu syrských uprchlíků. ČR souhlasí s podporou EU poskytovanou Jordánsku, česká vláda je navíc v této zemi velmi aktivní i bilaterálně. Od roku 2012 jsme poskytli Jordánsku celkem 535 milionů korun. Na březnové donorské konferenci prezentoval ministr Petříček český příspěvek ve výši dalších 70 milionů korun plánovaných pro rok 2019.  Ministři dále se svým jordánským protějškem hovořili o mírovém procesu na Blízkém východě. Z pohledu ČR je pro úspěch mírového procesu klíčové obnovení přímého dialogu mezi Izraelem a Palestinou. ČR vždy podporovala zapojení regionálních partnerů do mírového procesu a v tomto ohledu je Jordánsko klíčovým hráčem, podobně jako USA, jejichž role je nenahraditelná.

Newsletter