Ministr předal jmenovací dekrety 60 novým profesorkám a profesorům

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy dnes předal jmenovací dekrety 60 novým profesorkám a profesorům. Nejvyšší akademický titul převzali nově jmenovaní ve Velké aule pražského Karolina. Profesory jmenuje prezident na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol.

„Za vaším dnešním úspěchem se skrývá nesmírné dlouholeté nasazení, trpělivost a cílevědomá každodenní práce, která není vždy dostatečně oceněna. Prošli jste náročnou procedurou až na tento vrchol vědecko-pedagogické vzdělávací pyramidy. Věřím ale, že se tímto vaše produktivní práce nezavršuje, ba právě naopak. Pevně věřím, že dnešní ceremoniál bude impulsem k další práci a motivací k  rozvíjení Vašich vědních a uměleckých oborů, z nichž budeme moci čerpat my všichni,“ uvedl ministr Plaga.

Seznam nově jmenovaných profesorek a profesorů 

1. doc. Mgr. Tomáš ALBRECHT, Ph.D.

pro obor: Zoologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky

 

2. doc. RNDr. Jiří BOUCHALA, Ph.D.

pro obor: Aplikovaná matematika

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra aplikované matematiky

 

3. doc. MUDr. Miloš BROĎÁK, Ph.D.

pro obor: Chirurgie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Katedra chirurgie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Urologická klinika

 

4. doc. RNDr. Jan ČERMÁK, CSc.

pro obor: Matematika – matematická analýza

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

 

5. doc. MUDr. Jaroslav ČERMÁK, CSc.

pro obor: Vnitřní nemoci

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav hematologie a krevní transfuze, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

 

6. doc. Ing. Mgr. Martin DLOUHÝ, Dr., MSc

pro obor: Ekonometrie a operační výzkum

na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra ekonometrie

 

7. doc. RNDr. Ladislav DUŠEK, Ph.D.

pro obor: Lékařská biologie

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz, Přírodovědecká fakulta

 

8. doc. Ing. Jakub FISCHER, Ph.D.

pro obor: Hospodářská politika

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra ekonomické statistiky

 

9. doc. Ing. Michal FULEM, Ph.D.

pro obor: Fyzikální chemie

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav fyzikální chemie

 

10. doc. Mgr. art. Ivan GAJAN

pro obor: Hudební umění

na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

působí: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Vysoká škola múzických umení

 

11. doc. Ing. Jana HANČLOVÁ, CSc.

pro obor: Systémové inženýrství a informatika

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra matematických metod v ekonomice

 

12. doc. MUDr. Vojtěch HAVLAS, Ph.D.

pro obor: Ortopedie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice v Motole, Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie

 

13. doc. Ing. Vlastimil HAVRAN, Ph.D.

pro obor: Výpočetní technika a informatika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra počítačové grafiky a interakce

 

14. doc. Ing. Ivo HLAVATÝ, Ph.D.

pro obor: Strojírenská technologie

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie

 

15. doc. Ing. RNDr. Martin HOLEŇA, CSc.

pro obor: Informatika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, Katedra aplikované matematiky

 

16. doc. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.

pro obor: Taneční umění se zaměřením Pedagogika tance

na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

působí: Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta, Katedra tance, Národní divadlo, Laterna magika

 

17. doc. PhDr. Tomáš JANÍK, Ph.D.

pro obor: Pedagogika

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

působí: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání

 

18. doc. RNDr. Josef JEŽEK, CSc.

pro obor: Aplikovaná geologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky

 

19. doc. PhDr. Marie KLIMEŠOVÁ, Ph.D.

pro obor: Dějiny umění

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění

 

20. doc. RNDr. Pavel KOPEL, Ph.D.

pro obor: Zemědělská chemie

na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

působí: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav chemie a biochemie

 

21. doc. RNDr. Marie KORABEČNÁ, Ph.D.

pro obor: Lékařská biologie a genetika

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav biologie a lékařské genetiky, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

 

22. doc. Mgr. Michal KOUCKÝ, Ph.D.

pro obor: Informatika – teoretická informatika

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Informatický ústav, Matematický ústav Akademie věd České republiky

 

23. doc. Mgr. Markéta KŘÍŽOVÁ, Ph.D.

pro obor: Iberoamerikanistika

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií

 

24. doc. Mgr. Jana KUKUTSCHOVÁ, Ph.D.

pro obor: Materiálové vědy a inženýrství

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálové inženýrství, Centrum nanotechnologií

 

25. doc. akademický malíř Tomáš LAHODA

pro obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění

na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

působí: Univerzita Pardubice, Ateliér výtvarné přípravy, Architectural Institute in Prague

 

26. doc. Ing. Václava LAŠOVÁ, Ph.D.

pro obor: Strojní inženýrství

na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů

 

27. doc. MUDr. Jiří MASOPUST, Ph.D.

pro obor: Psychiatrie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Národní ústav duševního zdraví

 

28. doc. MUDr. Radoslav MATĚJ, Ph.D.

pro obor: Patologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Ústav patologie, Neurologická klinika, Oddělení patologie a molekulární medicíny

 

29. doc. PaedDr. Iva MÁLKOVÁ, Ph.D.

pro obor: Dějiny novější české literatury

na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

působí: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra české literatury a literární vědy

 

30. doc. MUDr. Robert MIKULÍK, Ph.D.

pro obor: Neurologie

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, I. Neurologická klinika, Mezinárodní centrum klinického výzkumu

 

31. doc. RNDr. Michal MUNK, PhD.

pro obor: Systémové inženýrství a informatika

na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

působí: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky

 

32. doc. MUDr. David NETUKA, Ph.D.

pro obor: Neurochirurgie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika, Ústřední vojenská nemocnice

 

33. doc. RNDr. Stanislav OPLUŠTIL, Ph.D.

pro obor: Geologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologie a paleontologie

 

34. doc. Ing. Marek PENHAKER, Ph.D.

pro obor: Biomedicínské inženýrství

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

 

35. doc. Ing. arch. Ing. Zuzana PEŠKOVÁ, Ph.D.

pro obor: Architektura a stavitelství

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury

 

36. doc. RNDr. Marek PROCHÁZKA, Dr.

pro obor: Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální ústav

 

37. doc. PaedDr. Pavol PROKOP, PhD.

pro obor: Zoologie

na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

působí: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra biológie

 

38. doc. Ing. Petr PTÁČEK, Ph.D.

pro obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů, Centrum materiálového inženýrství

 

39. doc. PhDr. et PhDr. Radek PTÁČEK, Ph.D.

pro obor: Lékařská psychologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Psychiatrická klinika, Národní institut pro děti a rodinu, z.s., Česká lékařská komora, University New York in Prague, Katedra psychologie, Justiční akademie

 

40doc. Ing. Bohdan SCHNEIDER, CSc.

pro obor: Biofyzika

na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

působí: Biotechnologický ústav Akademie věd České republiky, BIOCEV

 

41. doc. Mgr. Erik SIGMUND, Ph.D.

pro obor: Kinantropologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Institut aktivního životního stylu

 

42. doc. Ing. Luboš SMRČKA, CSc.

pro obor: Podniková ekonomika a management

na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky

 

43. doc. Ing. Jan SUCHÁČEK, Ph.D.

pro obor: Podnikové ekonomika a management

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra regionální a environmentální ekonomiky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně-ekonomická, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy

 

44. doc. MUDr. Marek SVOBODA, Ph.D.

pro obor: Onkologie

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Středoevropský technologický institut, Centrum molekulární medicíny

 

45. doc. Ing. Daniel SÝKORA, Ph.D.

pro obor: Výpočetní technika a informatika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra počítačové grafiky a interakce

 

46. doc. Ing. Stanislav ŠAROCH, Ph.D.

pro obor: Mezinárodní ekonomické vztahy

na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra světové ekonomiky, Škoda Auto vysoká škola, Katedra ekonomie

 

47. doc. Mgr. Jiří ŠPIČKA, Ph.D.

pro obor: Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 

48. doc. Mehdi TOLOO, Ph.D.

pro obor: Systémové inženýrství a informatika

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra systémového inženýrství

 

49. doc. Dr. Boris TOMÁŠIK

pro obor: Fyzika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra fyziky, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra fyziky

 

50. doc. Ing. Karel TUZA, CSc.

pro obor: Pozemní stavby

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

působí: A PLUS, a.s. Brno

 

51. doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.

pro obor: Podniková ekonomika a management

na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra strategie

 

52. doc. RNDr. Ivan VARGA, PhD. et PhD.

pro obor: Anatomie, histologie a embryologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Komenského v Bratislave, Lékarská fakulta, Ústav histológie a embryológie

 

53. doc. RNDr. Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, PhD.

pro obor: Zoologie

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie

 

54. doc. Ing. Tomáš VÍT, Ph.D.

pro obor: Aplikovaná mechanika

na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

působí: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra energetických zařízení

 

55. doc. Ing. Marek VOCHOZKA, Ph.D.

pro obor: Ekonomika a management

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

působí: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 

56. doc. MUDr. Samuel VOKURKA, Ph.D.

pro obor: Vnitřní nemoci

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Fakultní nemocnice Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

 

57. doc. Ing. Petr ZÁMOSTNÝ, Ph.D.

pro obor: Organická technologie

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav organické technologie

 

58. doc. Ing. Jan ZEMAN, Ph.D.

pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra mechaniky

 

59. doc. MUDr. Michal ZIKÁN, Ph.D.

pro obor: Gynekologie a porodnictví

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Gynekologicko-porodnická klinika, Nemocnice na Bulovce

 

60. doc. PharmDr. Petr ZIMČÍK, Ph.D.

pro obor: Farmaceutická chemie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Newsletter