Evropská inflace klesla, rizikem je zakořeněná jádrová. Dolar zpevnil pod 1,0900 za euro. Z měn regionu je v zisku koruna. Kurz testuje hranici 23,50 za euro.

Míra nezaměstnanosti v ČR klesá a mzdy rostou. Označení České republiky jakožto „montovny“ není správné

V České republice i nadále čelíme důsledkům pandemie koronaviru, a přesto nezaměstnanost v dubnu klesla na 4,1 %. Velký vliv na klesající nezaměstnanost má pravidelné oživení sezónního trhu práce. S jarem se otevírají nová pracovní místa v zahradnictví, zemědělství, ale také například pracovní místa v logistice.

Úřad práce ČR evidoval k 30.4. 2021 celkem 297 876 uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti je tak v České republice i nadále dle Eurostatu druhou nejnižší v celé EU. Dle údajů Českého statistického úřadu vzrostl v březnu meziročně vývoz o 29,2 % a výsledek zahraničního obchodu v březnu značně ovlivnil zejména nárůst vývozu automobilů, počítačů a elektrických zařízení.

Uvolňování protiepidemických opatření a sezónní práce

Celosvětová pandemie koronaviru, která momentálně trvá více než rok, se zásadně nepodepsala na zaměstnanosti v České republice. Velký vliv na nízký počet nezaměstnaných má program na ochranu pracovních míst Antivirus, který od začátku pandemie podpořil přes milion pracovních míst.  V následujících měsících lze dokonce očekávat, že díky rozvolňování protiepidemických opatření by nezaměstnanost mohla i nadále mírně klesat, a to například v souvislosti s otevřením hotelů, obchodů, ale i restaurací a jejich zahrádek. Pokles míry nezaměstnanosti se taktéž očekává i v souvislosti se sezónními pracemi.

Česko jako na levná pracovní síla. Mýtus nebo fakt?

Česká republika byla v mnoha očích okolních států evidovaná jako levná pracovní síla. Úřad práce ČR ke konci dubna letošního roku nejčastěji evidoval uchazeče o zaměstnání s nízkou kvalifikací, a to se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, výučním listem či vzděláním s maturitou. Nejvíce tak bylo evidovaných pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. Důležité je ale znovu uvést, že nezaměstnanost klesá a její klesání se očekává i do budoucna. Navíc firmy a podniky právě kvalifikované zaměstnance často hledají jinou cestou.

Je tedy otázkou, zda ostatní země berou Českou republiku jako levnou pracovní sílu. „Nemyslím si, že jsme pro ostatní země definováni jako levná pracovní síla. Za poslední roky se mzdy výrazně navýšily. Jsou země jako je například Bulharsko, Turecko, Srbsko, kde si troufám říct, že je levná pracovní síla. Proto dochází i ke stěhování provozů, právě do těchto destinací,“ komentuje Michala Soukupová, ze společnosti Tp Consulting, www.tpconsulting.cz, která se specializuje na interim management zejména v automobilovém průmyslu.

Dle dat Českého statistického úřadu činila průměrná měsíční mzda v posledním loňském čtvrtletí 38.525 korun. Pro porovnání, zaměstnanci tak měli svůj měsíční příjem v průměru o 6,5 procenta vyšší, než tomu tak bylo v roce 2019, po zohlednění růstu spotřebitelských cen to činí 3.8 %. Za loňský rok pak mzda stoupla meziročně o 4,4 procenta, a to na 35.611 korun.

Česká republika jako montovna

Dřívější a mnohdy časté označení České republiky jakožto montovny v současnosti mizí. „Nemyslím si, že současná ČR je v zahraničí vnímána jako země montoven, naopak v posledních letech se setkáváme s výstavbou nových provozů, kde je potřeba velká odbornost a kvalifikace zaměstnanců,“ konstatuje Michala Soukupová ze společnosti Tp Consulting. „Věřím, že tento model bude čím dál častější. Stále jsme velmi zajímavou zemí, kde je spousta odborníků ve svém odvětví,“ dále uvádí.

Dle údajů Českého statistického úřadu vzrostl v březnu meziročně vývoz o 29,2 %, a to na 374,1 mld. Kč a dovoz o 22,8 %, na 355,6 mld. Kč. Stav, potažmo výsledek zahraničního obchodu v březnu značně ovlivnil zejména nárůst vývozu automobilů, počítačů a elektrických zařízení.

V oblasti automotive je ČR silným hráčem

Kvůli pandemii koronaviru si firmy společně se svými zaměstnanci prošli těžkou zkouškou. „Mnohé z nich musejí své dlouhodobé strategie poupravit,“ říká odbornice na interim management. „Pevně věřím, že jsme v oblasti Automotive velkým hráčem. Máme zde velké provozy, kde se vyrábí technicky náročné díly pro všechny různé koncové zákazníky. Myslím si, že se máme čím pyšnit,“ poukazuje závěrem Michala Soukupová, ze společnosti Tp Consulting, www.tpconsulting.cz, která se specializuje na interim management zejména v automobilovém průmyslu.

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2020

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/07_05_2021_TZ_nezamestnanost_duben.pdf/36fff5a2-2909-3dbe-dc0f-1d8a5d3d9bf9

Newsletter