Koruna oslabila nad 24,90 za euro a nad 23,20 za dolar. Nelíbí se jí nejistota kolem úpravy sazeb ČNB. Americké výnosy rostou rychleji než evropské. Dolar dnes sílí směrem k hranici 1,0700 za euro.

MMR podpoří 240 projektů na zlepšení kvality bydlení 609 miliony korun

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo akce určené k financování na podporu bydlení a výstavbu technické infrastruktury. Na celkem 240 projektů poputuje téměř 609 milionů korun. Dotace pomohou zvýšit kvalitu bydlení v České republice.

„Tyto dotace putují skutečně tam, kde jsou potřeba. Na pečovatelské byty, výstavbu domovů, kde mohou senioři nadále žít aktivním společenským životem, a také na lepší dostupnost objektů například odstraněním bariér u vstupu. Část peněz putuje i do regionu Solnice – Kvasiny, který se potýká s nedostatkem bytů a technické infrastruktury,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj v těchto dnech rozhodlo o schválení seznamů splněných, náhradních a zamítnutých žádostí o dotace z programů Podpora bydlení pro rok 2019 a Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (Solnice – Kvasiny). Finance jsou poskytovány na výstavbu podporovaných bytů, bytových domů bez bariér, výstavbu technické infrastruktury, výstavbu technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou a výstavbu bytů v těchto oblastech na základě výzvy k předkládání žádostí ze dne 5. listopadu 2019 až 9. listopadu 2019. Lhůta k předkládání žádostí byla ukončena ve dnech 1. až 7. února 2019.

V rámci programu Bytové domy bez bariér bylo schváleno celkem 153 projektů za téměř 199 milionů korun. V dotačních titulech pečovatelské byty a komunitní domy seniorů bude podpořeno celkem 37 projektů za zhruba 250 milionů korun. V rámci podprogramu Technická infrastruktura bude poskytnuto zhruba 40 milionů korun na 43 projektů. Na dalších sedm projektů z programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (Solnice – Kvasiny) bylo rozděleno 119 milionů korun.

Program

dotační titul

počet akcí

výše dotace v Kč

 
 

Podpora bydlení pro rok 2019

Pečovatelský byt

25

141 600 000

 

Komunitní dům seniorů

12

109 800 000

 

Bytové domy bez bariér

153

198 790 024

 

Technická infrastruktura

43

39 760 000

 

Program Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (Solnice – Kvasiny) 2019

 

Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

3

78 546 703

 

Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

4

40 740 867

 

Celkem

240

609 237 594

 

 

Newsletter