Moderní benefity pro zaměstnance míří do nových firem. Rodiče si vyzkouší mentoring a on-line vzdělávací kurzy

Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené je pro řadu rodičů náročný. Objevují se však firmy, které chtějí tento přechod co nejvíce zjednodušit a rodičům nabízí například flexibilní pracovní dobu. A nejen jim. Důraz na diverzitu a inkluzi všech zaměstnanců je dlouhodobě velkým tématem i v řadě společností z oblasti retailu. Díky spolupráci s platformou Marter se rodiče pracující v prodejnách Albert Česká republika nově mohou opřít o vzdělávací kurzy z oblasti rodinných financí, work-life balance a osobního rozvoje nebo mentoringový program Rodičovská není brzda.

Mateřskou nebo rodičovskou dovolenou aktuálně čerpá přibližně 400 tisíc rodičů. Právě tuto početnou skupinu podporuje platforma Marter, která navázala novou spolupráci se společností Albert. „Pro rodiče jsme vytvořili tři pilíře, o které se při návratu do práce mohou opřít. Jedná se o vzdělávací kurzy Marter akademie, webovou komunikační aplikaci a mentoring Rodičovská není brzda, při němž úspěšné matky podávají pomocnou ruku jiným matkám,” popisuje Andrea Bohačíková, CEO Marter.

Výhodou vzdělávacího programu je individuální tempo. Zaměstnanci mohou jednotlivými kurzy a lekcemi postupovat podle vlastních potřeb. „Díky webové aplikaci mají možnost více se napojit na pracovní zázemí, kam ve firmě míří. Navíc byl program sestaven v úzké spolupráci se zkušeným HR oddělením Alberta,” vysvětluje Andrea Bohačíková.

Rodiče si mohou vybrat ze vzdělávacích kurzů zaměřených na work-life balance, první pomoc při úrazech dětí, rodinné finance, osobní rozvoj i konec rodičovské dovolené a návrat do práce. „Pomáháme rodičům při jejich návratu do práce a vytváříme i prostor pro zaměstnání zdravotně znevýhodněných. Dlouhodobě podporujeme vyvážení pracovního a soukromého života, a proto nabízíme maminkám či tatínkům s malými dětmi, seniorům nebo studentům flexibilní pracovní dobu,“ říká HR manažerka společnosti Albert Česká republika Denisa Maternová.

To, že jsou návraty do zaměstnání po rodičovské dovolené komplikované, potvrzuje i statistika. Do stejné firmy se v průměru vrátí jen 5 procent rodičů. „Pokud zaměstnavatel nepřijme zpět matku po rodičovské dovolené, ztrácí minimálně 350 tisíc korun. V Marter však máme klienty s velkým know-how, kteří prodělávají i pět milionů na jednoho pracovníka,“ upozorňuje Andrea Bohačíková s tím, že rodiče bývají efektivnější a loajálnější zaměstnanci.

Motivovat rodiče, aby se po rodičovské dovolené vrátili do svého původního zaměstnání, se v Albertu poměrně daří. Klíčem je zůstat v kontaktu a informovat o aktivitách firmy. „Snažíme se komunikovat se všemi matkami. V oddělení financí navíc máme i jednoho muže na rodičovské dovolené, což je krásný příklad diverzity. Nabízíme několikahodinové týdenní úvazky, aby rodiče věděli, co se ve firmě děje. Ukazuje se to jako vhodná postupná cesta návratu do práce,“ popisuje Lenka Dušková, finanční ředitelka společnosti Albert Česká republika.

Diverzitě a inkluzi se společnost Albert věnuje dlouhodobě. Realizuje programy zaměřené na integraci nejmladších zaměstnanců, ale podporuje také rodiče a zdravotně znevýhodněné zaměstnance. „V praxi se například snažíme, aby kolektivy byly věkově rozmanité, ale zároveň vyvážené. Mezigenerační dialog v některých týmech funguje velmi dobře. Zkušenější zaměstnanci předávají znalosti z praxe mladším. A ti zase učí ty generačně starší nové způsoby práce s digitálními nástroji,” líčí Denisa Maternová.

Automatizovaný systém vzdělávání už využívají i zaměstnanci ve společnostech Vodafone a Allianz. Komplexní program byl oceněn prvním místem v kategorii Inovativní zaměstnanecký benefit v anketě HR Profi Awards 2023. „Díky Marter akademii podniky uspoří až 250 % financí, zvýší výkon pracovníka až o 32 % a zkrátí adaptaci zaměstnance po rodičovské o 13 týdnů,“ doplňuje Andrea Bohačíková.

Startup Marter staví na své hluboké znalosti cílové skupiny, rodičů na nebo po rodičovské dovolené, i pracovního trhu, HR a IT procesů či aktuální legislativy. Za čtyři roky působení prošlo jeho vzdělávacími a rozvojovými aktivitami více než 3 100 účastníků. Organizace tvoří komunitu 8 600 proaktivních rodičů a stále roste.

Cílem Marter je sladit rodinný život s kariérou dle potřeb každého rodiče. Těm organizace nabízí vzdělávání, rekvalifikaci a pomáhá se zvýšením sebevědomí. Provozuje také pracovní portál zaměřený na flexibilní úvazky, díky němuž už našlo práci více než 440 matek. Tým složený z profesionálů z různých odvětví, nejen odborníků na HR, pomáhá firmám se zaváděním flexibility, diverzity a inkluze, prorodinné firemní politiky i se vzděláváním managementu a zaměstnanců na rodičovské dovolené. Marter vydává podcast, píše blog, pořádá kulaté stoly se zaměstnavateli i státními institucemi a usiluje o změnu legislativy.

Poslání platformy Marter ocenila Asociace společenské odpovědnosti, která jí udělila 3. místo cen SDGs 2022 v kategorii diverzita, rovnost a inkluze. Zároveň je Marter finalistou ocenění Český Goodwill a získal titul Příklad dobré praxe od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Newsletter