Moneta plánuje navrhnout dividendu za loňský rok ve výši 4,1 miliardy Kč

MONETA Money Bank v loňském roce vykázala konsolidovaný čistý zisk 3,9 miliardy Kč a návratnost hmotného kapitálu (RoTE) na úrovni 16 procent. Management plánuje navrhnout akcionářům ke schválení výplatu dividendy za loňský rok ve výši 4,1 miliardy Kč. Management potvrzuje svůj cílový kapitálový poměr na následujících 12 měsíců ve výši 15,5 %.

„Jsem rád, že mohu informovat o splnění našich závazků daných akcionářům, co se týká růstu a ziskovosti. Celkově jsme dosáhli čistého zisku ve výši 3,9 miliardy Kč a plánujeme navrhnout solidní dividendu v hrubé výši 8 Kč na akcii. Chtěl bych poděkovat našim zaměstnancům, členům dozorčí rady a vedení za naplňování naší strategie a věříme, že opět dosáhneme solidních výsledků i v roce 2018,“ uvedl Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva Monety.

Provozní výnosy banky loni klesly o 6,5 procenta na 10,3 miliardy Kč. Příčinou je především pokles čistého výnosu z úroků o 11,3 procenta na 7,4 mld. Kč. Na druhou stranu bank dokázala snížit provozní náklady o 0,7 % z na 4,9 mld. Kč i přes meziroční nárůst nákladů na zaměstnance o 8,5 %. Úplný výsledek hospodaření pak poklesl o 11 procent na 3,5 mld. Kč.

„MONETA obsluhuje jeden milion retailových klientů, což z ní dělá čtvrtou největší banku v České republice.
Pokračujeme v našem odhodlání být inovativní a kvalitní bankou, která poskytuje služby českým domácnostem prostřednictvím férových, transparentních a vhodně nastavených úvěrových produktů, platebních služeb a depozitních produktů,“ dodal Spurný.

Portfolio výkonných komerčních úvěrů meziročně vzrostlo v čisté výši o 7,6 % a dosáhlo čisté balance ve výši 61 miliard Kč. Rostly především úvěry živnostníkům a podnikatelům, a to o 60,3 procenta meziročně. Úvěry pro malé a střední firmy meziročně vzrostly o 10,2 %. „Pokračovali jsme s rozšiřováním našich služeb i počtu bankéřů pro klienty z řad malých a středních firem. V důsledku našich pokračujících investic meziročně vzrostla produkce nových úvěrů pro tyto klienty o 154,8 %,“ uvedl Spurný.

Banka loni také pokračovala v posilování online distribučních kanálů. „Jako první banka na českém trhu jsme uvedli retailový běžný účet, který je možné zřídit plně on-line. Našim stávajícím retailovým klientům a klientům z řad živnostníků a malých a středních firem jsme nabídli předschválený úvěr, který je možno sjednat zcela on-line. Počet uživatelů aplikace Smart Banka meziročně vzrostl o 158 % na 187 tisíc a celkem 12,5 % ze všech elektronicky zadaných plateb bylo v prosinci realizováno právě přes tento kanál,“ doplnil Spurný.

 

Newsletter