Nad Sněmovnou se znovu rozsvítí modré světlo

Poslanecká sněmovna se 2. dubna rozsvícením modrého světla v rámci kampaně Česko svítí modře již tradičně připojuje k připomínce Světového dne autismu. Zároveň se tu tentýž den ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus uskuteční slavnostní předání cen Aplaus 2019.

Cena APLAUS se uděluje jednotlivcům a organizacím, které se zasazují o to, aby se lidem s autismem žilo lépe. Vyhlašovatelem soutěže je Národní ústav pro autismus (NAUTIS). Nominován může být kdokoli, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem anebo jehož příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění.

Soutěž se vyhlašuje ve 3 kategoriích: jednotlivci (děti a dospělí), organizace a lidé s autismem. Nominace se shromažďovaly do 3. března 2019, následně porota složená ze zástupců NAUTIS, odborné veřejnosti zabývající se autismem, partnerských organizací, rodičů a lidí s autismem vybrala z nominací vítěze každé kategorie. Slavnostní vyhlášení vítězů za účasti všech nominovaných i jejich nominujících proběhne 2. dubna ve Dvoraně Poslanecké sněmovny (Malostranské náměstí č. 7/19, Praha 1 – Malá strana).
 „Cenu APLAUS vnímáme zejména jako poděkování společnostem i jednotlivcům za to, co přináší lidem s autismem a jejich rodinám.  Je to poděkování za jejich práci, aktivity a snahu zlepšit povědomí o autismu či přispět k lepšímu životu lidí s touto diagnózou,“ vysvětluje ředitelka NAUTIS, Ing. Magdalena Thorová.

Cena APLAUS také zahajuje každoroční osvětovou kampaň POROZUMĚT AUTISMU.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček zapojení Sněmovny do této kampaně podpořil: “Osob s poruchou autistického spektra podle statistik bohužel neustále přibývá. Je mimořádně důležité, aby symbolické modré světlo bylo více vidět, svítilo co nejsilněji, a to nejen jednou ročně o Světovém dni autismu. Lidé si musí uvědomit závažnost problému, zapojit se do osvěty nebo ji alespoň pozorně přijímat. Nikdo z nás před tím nezavírejme oči. To je minimum, jak můžeme postiženým jedincům a jejich blízkým pomoci.” 

Historicky poprvé si svět připomněl existenci Autismu 2. dubna 2008. Valná hromada OSN v reakci na jeho prudce vzrůstající výskyt, vyhlásila v roce 2007 tento den jako Světový den zvýšení povědomí o autismu – WAAD. Naděje pro Autismus – platforma založená z iniciativy rodičů a sebeobhájců osob s autismem v březnu roku 2014 – realizovala 1. ročník této kampaně v ČR záhy po svém vzniku, dokázala tak propojit akce v jednotlivých krajích a tím umocnit pozornost široké veřejnosti k pojmu Autismu.

Newsletter