Nadační fond Neuron a IOCB Tech se rozhodly finančně pomoci ukrajinským vědcům

Nadační fond Neuron na podporu vědy, jeho mecenáši a IOCB Tech se spojili, aby mladým ukrajinským vědcům aktivně pomohli v současné situaci. Příjemce získá až 200 000 Kč na první náklady spojené s ubytováním a vytvořením zázemí v České republice. 

„Musíme pomoci Ukrajině ochránit mladou vědeckou generaci a jako nejlepší řešení vidíme jejich dočasné působení u nás, které bude spojené s pokračováním rozvoje odbornosti v rámci českých výzkumných organizací,“ říká Monika Vondráková, předsedkyně správní rady NF Neuron. „Jiné granty nebo rozpočty institucí umí zajistit financování studia nebo vědecké práce, ale neumí vědcům zajistit peníze na každodenní život a fungování v nové zemi. A to my v Nadačním fondu Neuron, díky soukromým penězům, zvládneme,“ vysvětluje.

Martin Fusek, ředitel IOCB Tech, k tomu dodává: „Po shlédnutí brutality, s jakou ruský prezident pošlapává veškeré hodnoty civilizovaného světa, jsem, tak jako všichni, cítil, že musíme něco udělat. Jsem velmi rád, že je tu Nadační fond NEURON a že s paní Monikou Vondrákovou jsme byli schopni během 24 hodin přijít s touto pomocí pro mladé ukrajinské vědce.“

V aktuálním grantovém programu je nezbytná spolupráce s českými výzkumnými organizacemi, které mladým ukrajinským vědcům pomohou s dalším fungováním v České republice.

„Oslovili jsme členy vědecké rady, vybrané vysoké školy a instituce, aby nám v první fázi vytipovali ukrajinské vědce, kteří potřebují pomoc,“ dodává Monika Vondráková s tím, že dnes alokovaná částka 2 000 000 Kč nemusí být konečná. Nadační fond Neuron právě oslovuje další mecenáše a partnery, aby projekt podpořili dalšími financemi a vyjádřili tak jasnou podporu ukrajinským vědcům a studentům.

O Nadačním fondu Neuron

Naším posláním je podporovat excelentní vědkyně a vědce v Česku, rozvíjet moderní mecenášství a propojovat svět vědy a byznysu. Věříme, že vědecké poznání je motorem úspěšné společnosti. Hlavní aktivitou jsou Ceny Neuron, ocenění za mimořádný objev, celoživotní přínos vědě, pro nadějné vědce a za propojení vědy a byznysu. Pravidelně pořádáme Neuron Club jako uzavřené setkávání špičkových vědců a byznysmenů nad aktuálními problémy, veřejnost oslovujeme prostřednictvím Neuron Online Clubů. Financujeme Expedice Neuron a podporujeme tím práci českých vědců v zahraničí a na mezinárodních projektech. Podporujeme nadané studenty a jejich úsilí o další vědecké poznání. Více informací na nfneuron.cz.

O IOCB Tech

IOCB Tech je kancelář pro transfer technologií a dceřiná společnost ÚOCHB (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR). Společnost spojuje výsledky základního výzkumu prováděného na ÚOCHB s potřebami komerčních partnerů, aby přinesla nové nápady v lékařské chemii, materiálových vědách a dalších oblastech chemie pro lidské použití. Současné portfolio zahrnuje projekty zaměřené na centrální nervovou soustavu (epilepsie a neuropatická bolest), záněty, rakovinu, mikrobiální rezistenci, separační metody a nástroje pro výzkum. Více informací na iocbtech.cz.

Newsletter