Nadační fond Sberbank letos pomáhá jako nikdy předtím. Daroval přes milion korun

NF SB pomoc zaměstnanci jižní Moravě po tornádu, zdroj: Sberbank

Nadační fond Sberbank podpořil 18 projektů celkovou částkou převyšující milion korun. Správní rada schválila pomoc třem posledním projektům za rok 2021. Letos tak fond předal potřebným dosud nejvyšší částku za dobu své existence. Nevyšší příspěvek, 343 tisíc korun, poukázal Diecézní charitě Brno na pomoc lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě.

„Děkujeme Sberbank za poskytnutí finančních prostředků. Pomohly lidem nejvíce zasaženým nečekanou přírodní katastrofou překonat tuto náročnou dobu. Vážíme si i dobrovolnické práce zaměstnanců Sberbank, kteří ihned spěchali lidem pomáhat. Třídili mimo jiné obrovskou materiální pomoc, kterou poskytly tisíce lidí a organizací z celé České republiky,“ oceňuje Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity v Brně.

„Strategii sociální odpovědnosti pomáhají naplňovat i zaměstnanci banky. Účastní se dobrovolnických akcí a přispívají na dobročinné účely na účet nadačního fondu. Sberbank částky poukázané zaměstnanci nadačnímu fondu následně zdvojnásobuje. Pro banku je důležité podnikat ohleduplně k životnímu prostředí, kromě pomoci konkrétním potřebným proto též podporuje projekty na obnovu krajiny,“ uvádí Jan Hainz, člen správní rady Nadačního fondu Sberbank.

Nadační fond Sberbank rozděluje finanční prostředky neziskovým společnostem na projekty, kterými se snaží pomoci zlepšit život konkrétním lidem. Zaměřuje se na pomoc ohroženým dětem a ženám, podporuje programy určené dětem a ženám žijícím v sociálně nestandartních podmínkách, pomáhá seniorům a hendikepovaným, podporuje vzdělávání a finanční gramotnost a ekologické projekty.

O tom, jaké projekty nadační fond finančně podpoří, rozhoduje správní rada Nadačního fondu Sberbank. V roce 2021 pomohl následujícím nadacím či neziskovým organizacím, mezi které rozdělil 1 026 450 Kč.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí – nákup pohonné jednotky k invalidnímu vozíku 30 000 Kč
Charita Šternberk – vybudování separátního vstupu pro seniory do budovy pečovatelské služby 30 000 Kč
Cesta za snem, z.s. – příspěvek na činnost organizace 3 900 Kč
Kvalitní podzim života, z. ú. – nákup dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek 15 000 Kč
Černí koně, z.s. – příspěvek na činnost organizace 3 000 Kč
Elpida, o.p.s. – příspěvek na činnost organizace 3 900 Kč
Český svaz ochránců přírody – příspěvek na podporu činnosti Českého svazu ochránců přírody, především programu „Oživení starých odrůd ovocných stromů 100 000 Kč
Tady to mám rád, z. s. – příspěvek na podporu projektu Nový domov. 91 880 Kč
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. – nákup elektrického polohovatelného masérského lůžka 40 000 Kč
Anděl Strážný, z. ú. – nákup SOS tlačítek pro seniory 36 250 Kč
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. – příspěvek na projet Obědy pro děti 4 390 Kč
Apolinářská nedonošeňátka, z.s. – revitalizaci společného prostoru pro pacienty, rodiny i lékaře 40 000 Kč
Diakonie ČCE – středisko Rolnička – částečná úhrada nákladů na instalaci závěsného zvedacího systému 80 000 Kč
Diecézní charita Brno – pomoc lidem zasažených přírodními katastrofami na Hodonínsku a Břeclavsku 343 130 Kč
Český svaz ochránců přírody – příspěvek na podporu činnosti Českého svazu ochránců přírody 100 000 Kč
TŘI, z.ú. – nákup dvou polohovatelných lůžek pro pacienty hospice 50 000 Kč
Klokánek Brno – Fond ohrožených dětí – nákup zahradní houpačky a úprava zahrádky pro děti 35 000 Kč
HoSt Home-Start Česká republika, z. ú. – příspěvek na školení a rozvoj profesních dovedností dobrovolnic a pracovnic 20 000 Kč

Sberbank CZ, a.s.

Sberbank CZ dlouhodobě rozvíjí společensky zodpovědné podnikání. Spravuje vlastní nadační fond, podporuje dobrovolnictví zaměstnanců, podílí se na ochraně životního prostředí a obnově krajiny, finančně pomáhá veřejně prospěšným projektům. V rámci dobrovolnických aktivit zaměstnanci vysadili již tři lesy. Sberbank CZ se též stala druhou nejlepší GEEN Zelenou bankou, a to za šetrný vliv podnikání firmy na životní prostředí.

Newsletter