Nadační fond Sberbank loni podpořil celkem 13 projektů částkou 795 100 Kč

V průběhu roku 2019 Nadační fond Sberbank podpořil celkem 13 projektů částkou 795 100 Kč. V jeho šestileté historii je to zatím nejvyšší příspěvek. Nadační fond se zaměřuje na podporu péče o životní prostředí a zdravý životní styl, zdravotně či sociálně znevýhodněných občanů a vzdělávání.

Loňský rok byl pro Nadační fond Sberbank zcela zásadní. Fond stanovil dlouholetou strategii. „Naše strategie sociální odpovědnosti stojí na čtyřech pilířích: na grantovém programu Nadačního fondu, realizaci klíčového projektu, na zapojení zaměstnanců do dobrovolnické práce a na sponzoringu kultury a vzdělávání,“ vyjmenovává Jan Hainz, člen správní rady Nadačního fondu Sberbank: „Počet žádostí o finanční příspěvek z grantového programu Nadačního fondu průběžně roste, na každém čtvrtletním jednání správní rada posuzuje desítky nových žádostí. V průběhu roku 2019 Nadační fond Sberbank podpořil celkem 13 projektů částkou 795 100 Kč. V jeho šestileté historii je to zatím nejvyšší příspěvek.“

Prostřednictvím dobrovolnické práce se v roce 2019 zapojilo do některé z aktivit organizovaných Nadačním fondem Sberbank 136 zaměstnanců Sberbank, což je téměř pětina, a celkově odpracovali více než 1 000 dobrovolnických hodin. Jednalo se například o jarní úklid Blaníku, letní úklid Prokopského údolí nebo podzimní sázení nových stromů v rámci dlouhodobého projektu Nadačního fondu Sberbank, kterým je spolupráce s Českým svazem ochránců přírody na programu záchrany starých odrůd ovocných dřevin.

„Nemalé prostředky do Nadačního fondu Sberbank kromě samotné banky věnovali i její zaměstnanci. Velký ohlas měla například charitativní tombola na novoročním večírku, projekt s nadačním fondem Klapeto na koupi nových sportovních protéz pro šestnáctiletou Evičku, která přišla kvůli nemoci o obě nohy, charitativní snídaně organizované v rámci banky, či již tradiční Movember. Zapojili jsme se i do osmého ročníku charitativní sbírky Dárky pro potřebné, kdy zaměstnanci plní přání dětí z dětských domovů a seniorů. Každou korunu, kterou zaměstnanci Nadačnímu fondu věnují, banka následně zdvojnásobí. Část příspěvků Nadační fond získává i od klientů banky,“ doplňuje Jan Hainz.

S žádostí došlých ke konci roku vybral Nadační fond dva projekty, kterým chce pomoci v prvním čtvrtletí letošního roku, a to Nadační fond Léčivka k podpoře oddělení Dětské psychiatrie v Thomayerově nemocnici a Obchodní akademie, OŠ a PŠ Olgy Havlové a její projekt JA Studentská Firma PLACKACOM, ve které se sami žáci pod vedením odborného učitele snaží podnikat a realizovat zisk.  

Newsletter