Nagakawa (Bank of Japan): Rozšíření tolerančního pásla cílení výnosové křivky vedle k nárůstu tržních sazeb dlouhých splatností, větší zásluhu ale mělo s ohledem na zlepšení fungování dluhopisového trhu

Newsletter