Nejbližším okolím může být ohroženo 51 000 firem

Zhruba každá desátá firma v ČR se může dostat do problémů díky svému ekonomicky spjatému okolí. Více než polovina ohrožených firem má registrované sídlo v Praze. Společnosti s rizikovým okolím nejčastěji podnikají v oblasti nemovitostí, velkoobchodu a služeb. S rostoucími tržbami riziko klesá. Informace zveřejnila poradenská společnost Dun & Bradstreet, která se zabývá hodnocením rizika firem.

 „Každá firma je v podnikání ovlivňována svým okolím. Významnou roli hraje ekonomicky spjaté okolí subjektu, tedy majoritní vlastníci, dceřiné společnosti a statutární orgány, které mohou vytvářet potenciálně rizikové prostředí,“ vysvětlila analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová s tím, že Dun & Bradstreet v ČR identifikoval 50 912 firem, v jejichž ekonomicky spjatém okolí, do druhé úrovně hloubky aktivních vazeb, je nejméně 20 procent subjektů s alespoň jedním negativním indikátorem.

Za negativní indikátor je považována insolvence, likvidace, nespolehlivé placení DPH, exekuce nebo dlužná částka přesahující sto tisíc korun. „Jedná se o typ informace, která by měla být zvažována při prověřování obchodních partnerů,“ dodala Petra Štěpánová z Dun & Bradstreet.

Rizikové okolí má v ČR 7,8 % akciových společností (2 115) a 9,6 % společností s ručením omezeným (48 797). Výrazně častěji jsou negativně svým okolím ovlivněny menší společnosti, které vykazují nižší tržby – 66 % takových firem tržby nevykazuje, 12 % má tržby do jednoho milionu korun a tržby 17 % z nich jsou mezi jedním a třiceti miliony korun. Více než polovina firem, které mohou být ohroženy svým ekonomicky spjatým okolím, má pražskou adresu. 12 % společností s rizikovým okolím podniká v oblasti pronájmu a správy nemovitostí, desetina ve zprostředkování velkoobchodu a po osmi procentech má zastoupení nespecializovaný velkoobchod a služby.

Dun & Bradstreet je světový lídr v poskytování klíčových obchodních dat a analytických řešení, která firmám po celém světě pomáhají zlepšovat jejich rozhodovací procesy a zvyšovat výkonnost. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje řešení, která zákazníkům pomáhají v růstu tržeb, snižování nákladů, zmírnění rizik a transformaci jejich podnikání. Od roku 1841 firmy všech velikostí spoléhají na Dun & Bradstreet v řešení pro řízení rizik a rozšiřování obchodních příležitostí.

Newsletter