Nejlepší podmínky pro podnikání mají ženy v USA. Česko je na 43. místě

Nejlepší podmínky pro podnikání mají ženy ve Spojených státech amerických, za nimiž následují Nový Zéland a Kanada. Česká republika skončila na 43. místě. Vyplývá to z globální studie Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2019 porovnávající 58 zemí, ve kterých žije 80 procent výdělečně činných žen na světě. Spojené státy se v čele žebříčku umístily vůbec poprvé. Nejvíce žen mezi podnikateli je v Ugandě, poté v Ghaně a Botswaně.

Studie sleduje pokrok a výsledky podnikatelek a majitelek firem ve třech oblastech: (i) pokrok v postavení žen, (ii) dostupnost znalostních a finančních prostředků a (iii) faktory podporující podnikání.

„Firmy ve vlastnictví a pod vedením žen jsou významným katalyzátorem hospodářského růstu a přínosem pro všechny. Naše studie upozorňuje na ty ženy, jimž se dostatečného prostoru nedostává a které jsou kvůli přetrvávající nerovnosti mezi pohlavími a vyloučení stále v nevýhodě. Ve společnosti Mastercard nepochybujeme o tom, že skvělé nápady se mohou zrodit v kterékoli hlavě. Je na čase, aby vlády a organizace spojily síly a podpořily ženy v jejich podnikání tím, že vymýtí diskriminaci vůči ženám a zajistí jim lepší přístup ke vzdělání a finančním službám,“ uvedla výkonná místopředsedkyně představenstva společnosti Mastercard Ann Cairns.

Výsledky studie potvrzují, že ženy dosahují větších podnikatelských úspěchů a více se zapojují do výdělečné činnosti na otevřených a aktivních trzích s vyšší mírou podpory pro malé a střední podniky, kde se podnikání nepotýká s mnoha překážkami. Na takovýchto trzích podnikatelkám také častěji pomáhají další příznivé podmínky, jako je přístup ke kapitálu, finančním službám a vzdělávacím programům. První dvacítku nejlépe hodnocených trhů tvoří z 80 procent bohaté ekonomiky, k jejichž bohatství přispívají příznivé podnikatelské podmínky.
 

Pořadí zemí – Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2019 (hodnoty v bodech):

1. Spojené státy americké – 70,3

2. Nový Zéland – 70,2

3. Kanada – 69,0

4. Izrael – 68,4

5. Irsko – 67,7

… 12. Francie – 64,8

29. Německo – 60,9

33. Rusko – 59,5

39. Rumunsko – 58,3

43. Česká republika – 56

46. Japonsko – 53,0

Z 58 zkoumaných zemí celkem osm stouplo v pořadí o více než pět pozic oproti předchozímu roku. Největším skokanem je Francie (+22 míst), jejíž posun způsobil téměř dvojnásobný nárůst míry podnikatelské aktivity žen. Dále si výrazně polepšily Indonésie (+13), Kostarika (+11), Tchaj-wan (+9), Irsko (+7), Rusko (+6), Thajsko (+5) a Ghana (+5).

Přehled ale také ukazuje, že příležitosti k podnikání nemusejí nezbytně souviset s bohatstvím a rozvinutostí trhu. Země jako Uganda, Ghana a Botswana, v nichž jsou podmínky podporující podnikání na slabší úrovni než na rozvinutých trzích, se dokázaly dostat mezi první tři nejlepší podle podílu žen mezi majiteli podniků. Vzhledem k obecnému nedostatku dostupného kapitálu a špatnému přístupu k podpůrným službám však v tomto případě převládá názor, že příčinou je především nezbytnost začít podnikat kvůli zajištění obživy. V České republice je podle studie podíl žen jako majitelek firem 22,4 procenta.

Trhy s nejvyšším podílem žen mezi majiteli podniků:

1. Uganda – 38,2 %

2. Ghana – 37,9 %

3. Botswana – 36,0 %

4. Spojené státy americké – 35,1 %

5. Nový Zéland – 31,8 %

… 36. Česká republika – 22,4 %

Newsletter