Nejlepší podmínky pro podnikání žen má Nový Zéland, ČR až 40. v pořadí

Nejlepší prostředí pro podnikání mají ženy na Novém Zélandě. Další v pořadí následují Švédsko, Kanada, Spojené státy a Singapur. Česká republika skončila stejně jako v minulém hodnocení až na 40. místě. Vyplývá to z globální studie Mastercard Index of Women Entrepreneurs, která sleduje pokrok a výsledky podnikatelek a majitelek firem v 57 zemích pěti zeměpisných oblastí: Asie a Tichomoří, Evropy, Latinské Ameriky, Středního východu a Afriky a Severní Ameriky.

V souvislosti s celosvětovým úsilím o smazání platových rozdílů mezi pohlavími a zamezení sexuálnímu obtěžování v zaměstnání nabírají diskuse o rovnosti pohlaví na síle a vytvářejí tlak na společenskou změnu.

„S nadcházejícím Mezinárodním dnem žen doufáme, že zjištění naší studie poslouží jako příhodná připomínka pro jednotlivé vlády a velké organizace, aby usilovaly o posílení podpory poskytované začínajícím i zavedeným podnikatelkám ve všech oblastech, od větší finanční inkluze po snadnější přístup ke vzdělání,“ řekla prezidentka společnosti Mastercard pro mezinárodní trhy Ann Cairns.

Celkově přehled napovídá, že se ženám v podnikání obecně lépe daří v rozvinutých ekonomikách, jak je patrno podle prvních tří umístěných zemí v žebříčku, kterými jsou Nový Zéland (74,2 bodu), Švédsko (71,3 bodu) a Kanada (70,9 bodu). V porovnání s rozvíjejícími se trhy mají majitelky firem v rozvinutých zemích možnost k podpoře svého podnikání využívat pestřejšího výběru zdrojů a příležitostí, včetně přístupu ke kapitálu, finančním službám či akademickým programům. Česko získalo 59,6 bodu, což bylo takřka shodné bodové hodnocení jako v minulé studii.

Přehled ovšem také poukazuje na dvě zásadní výjimky z tohoto trendu. Ani vyspělé země s širokými podpůrnými podmínkami nejsou imunní proti kulturním předsudkům vůči ženám v podnikání. Japonsko je tak zemí, kde došlo k nejvýraznějšímu poklesu v hodnocení (z 55,4 bodu na 51,1 bodu a 46. místo), což bylo důsledkem výrazného poklesu v objemu aktivit žen v podnikání.  Související zjištění napovídají, že k tomu mohlo dojít v důsledku přetrvávajících postojů, kdy se na ženy pohlíží jako na podřízené mužům jak ve společnosti, tak ve firemním prostředí.

Mezi povzbudivá zjištění přehledu společnosti Mastercard pak patří skutečnost, že dostupnost příležitostí k  podnikání nemusí nezbytně souviset s rychlostí hospodářského rozvoje v  zemi. Některé rozvíjející se trhy vykazovaly vyšší podíl žen v podnikání než ty rozvinuté, například Ghana (46,4 procenta), Uganda (33,8 procenta) či Vietnam (31,3 procenta). Na těchto trzích začínají ženy podnikat často z nutnosti i bez ohledu na nedostatek finančního kapitálu či přístupu k podpůrným službám. V ČR je podle studie podíl žen jako majitelek firem 23,6 procenta.

Pořadí zemí – Mastercard Index of Women Entrepreneurs (hodnoty v bodech):
1. Nový Zéland – 74,2
2. Švédsko – 71,3
3. Kanada – 70,9
4. USA – 70,8
5. Singapur – 69,2
6. Portugalsko – 69,1
7. Austrálie – 68,9
8. Belgie – 68,7
9. Filipíny – 68,0
10. Velká Británie – 67,9
… 19. Polsko – 65,4
23. Německo – 64,1
32. Rumunsko – 61,9
34. Rusko – 61,4
40. Česká republika – 59,6
41. Maďarsko – 59,4
46. Japonsko – 51,1

Newsletter