Nejvíce konkurenční ekonomikou se stal Singapur. Jak dopadlo Česko?

Zapsaný ústav Spotřebitelské fórum coby odborný spolupracující partner za Českou republiku a švýcarský institut IMD dnes společně zveřejnili jubilejní 30. vydání žebříčku konkurenceschopnosti. Letošní ročník žebříčku porovnává konkurenceschopnost 63 ekonomik světa. Srovnání vychází z 235 indikátorů, z nichž 143 je založeno na dostupných statistických údajích a 92 vychází z průzkumu mezi předními manažery v jednotlivých zemích. Základní kategorie konkurenceschopnosti sledované v žebříčku jsou výkonnost hospodářství, efektivita vlády a podnikatelského prostředí a infrastruktura. 

Nejvíce konkurenční ekonomikou se stal Singapur. Na první místo žebříčku postoupil z loňské třetí pozice a vyměnil si tak místo s USA. Prvenství Singapuru zohledňuje zejména pokročilost jeho technologické infrastruktury, dostupnost kvalifikované pracovní síly, imigrační zákonodárství a efektivní způsob zakládání nové firmy.

Hong Kong si podržel druhé místo zejména díky příznivým daňovým podmínkám a vstřícnému podnikatelskému prostředí a přístupu k firemnímu financování. Z páté na čtvrtou příčku postoupilo Švýcarsko a to díky hospodářskému růstu, stabilitě národní, špičkové infrastruktuře a vysokému hodnocení faktorů jako jsou kvalita manažerského vzdělávání, zdravotní péče a úroveň kvality života. Do první pětky nově vstoupily Spojené arabské emiráty. Nejhůře se v žebříčku umístila Venezuela.

Česká republika v žebříčku poklesla z 29 pozice na 33 místo. „Z bezprostředních konkurentů o umístění v žebříčku nás letos předskočilo Litva a Thajsko. Zároveň se před Českou republiku dostala i Saudská Arábie a Indonésie, které v žebříčku skočily o třináct, respektive o jedenáct, míst kupředu. Zejména v případě Saudské Arábie je vylepšení umístění dáno zejména s ohledem na vývoj obchodu v důsledku nárůstu cen paliv.“ vysvětluje Kryštof Kruliš ze Spotřebitelského fóra.

Poklesy na žebříčku konkurenceschopnosti se nevyhnuly ani dalším zemím EU, když největší propad o šest příček zaznamenalo Portugalsko (39). O tři pozice se propadlo také s Brexitem zápasící Spojené království (23). O dvě příčky si pohoršilo i Německo (17).

V rámci zemí Visegradské skupiny Česká republika zůstává s umístěním na 33. příčce nadále nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou, před Polskem (38), Maďarskem (47) a Slovenskem (53).

Dle dotazníkového šetření pokládají čeští manageři za největší výhodu naší ekonomiky kvalifikovanou pracovní sílu. Dobře v letošním roce hodnotili také nákladovou efektivitu, úroveň vzdělanosti a dynamiku hospodářství. Schopnosti veřejného sektoru naopak patří mezi nejméně často uváděné klady naší ekonomiky.

Newsletter