NKÚ: Česká národní banka hospodaří bez závažných chyb

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil v rozsahu své působnosti hospodaření České národní banky (ČNB) v letech 2014 až 2016. Kontrola se zaměřila na sestavování rozpočtu a jeho plnění, pořizování majetku a také na výdaje spojené s provozem ČNB nebo vedení souvisejícího účetnictví. Kontroloři prověřili celkem 271 milionů korun a neodhalili významné nedostatky. ČNB s vlastním majetkem nakládala odpovídajícím způsobem a s odbornou péčí. NKÚ se také zabýval tím, jak ČNB pracovala s výsledky minulé kontroly, které NKÚ zveřejnil v roce 2006. Ukázalo se, že banka přijala nápravná opatření a zakotvila je do svých vnitřních předpisů.

Newsletter