Nová auta techničák nedostanou. Jak je pojistíte?

Image by Freepik

Od ledna 2024 se přestanou vydávat velké technické průkazy. Tedy alespoň pro nově vyrobená auta. Starším vozům se ponechají. CO znamená tahle změna pro řidiče a majitele vozů? A jak se bude sjednávat autopojištění, když to dneska bez velkého technického průkazu (a údajů z něj) nejde?

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel

Novelizace zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích přinesla několik změn. Některé jsou již uvedeny do praxe, na jiné si ještě chvilku počkáme. Ve všech čtyřech případech jde o administrativu, (naštěstí) o její významné zjednodušení. O které změny se jedná a od kdy platí?

Konec vydávání velkých technických průkazů

Namísto dvou technických průkazů, tedy velkého a malého, budou nově vyrobená auta, prodaná po 1. lednu 2024, dostávat jen malý technický průkaz. Místo dvou dokladů se budou informace o voze soustředit do dokladu jediného.

Malý technický průkaz se rozšíří o několik záznamů. Ty zbývající se zanesou do databáze a dostupné budou elektronicky. Samozřejmě i pro majitele vozů, například v mobilní aplikaci, nebo přes internetový Portál dopravy. Nepůjde však o údaje automaticky viditelné. K jejich odemknutí bude zájemce muset zadat číslo registračního dokladu nebo VIN kód vozidla.

Jak to změní proces sjednání povinného pojištění auta? Vlastně nijak. I nadále je budete moci vyřídit přes některý z online srovnávačů povinného ručení. Jen, namísto velkého technického průkazu, vyčtete požadované informace o vozidle v rozšířeném malém techničáku. Případně v kdykoliv dostupné elektronické databázi.

Evidenční kontroly

Již účinnou změnou je prodloužení platnosti evidenční kontroly z jednoho měsíce na jeden rok. Ta jistě potěšila všechny, kdo chtějí prodat své auto, ale kupce hledají delší dobu než jeden měsíc. Navíc se k přepisu vozidla na nového majitele už nemusí protokol o evidenční kontrole nosit s sebou na úřad. Je uložen v databázi a Registr vozidel si jej kdykoliv zobrazí.

Elektronické žádosti o zápis auta do Registru vozidel

Novelizace zákona umožnila podat žádost o převod auta na nového majitele nebo o zapsání nového vozu do Registru vozidel čistě elektronicky. Novela zákona přitom do § 6 zanesla jasné požadavky, jak musí elektronické podání žádosti proběhnout:

„Podává-li se žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel v elektronické podobě, přiloží žadatel k žádosti kopie dokladů podle odstavce 5 v elektronické podobě. Doklad podle odstavce 5 písm. a), s výjimkou dokladu podle odstavce 5 písm. a) bodu 4, a doklad podle odstavce 5 písm. c) předloží žadatel obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání technického průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla; nepředloží-li žadatel tyto doklady, obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel neprovede.“

Přihlašování veteránů

Jednodušší je díky novele i registrace historických vozidel. Účinná je od 1. září 2023. Veterány bude možné nově registrovat nejen v místě bydliště, ale v Registrech vozidel v krajských městech, plus v Kolíně. Celkem jde o 14 měst.

Novela prodloužila testování historického původu vozidel a jejich technického stavu, a to z 2 na 5 let. Zařazovat se budou do 3 základních kategorií tak, aby se u STK mohly zohlednit stupně technického pokroku:

  • novodobá historická vozidla (od 1. 7. 1972)
  • poválečná vozidla (od 1. 7. 1953 – 30. 6. 1972)
  • předválečná a válečná vozidla (do 30. 6. 1953).

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR, Portál řidiče

Newsletter