Novela zákoníku práce je v předloženém znění dle HK zbytečná

Novela zákoníku práce je podle zástupců zaměstnavatelů v předloženém znění zbytečná, protože neřeší problémy českého trhu práce. Novinářům to dnes řekl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Podle něho jde o bezzubý návrh, který neřeší skutečné problémy pracovního trhu, nepřináší potřebnou liberalizaci a zvýšení flexibility trhu práce.

„Nevidím proto důvod, proč novelu zákoníku práce v podobě, v jaké ji dnes projedná vláda, přijímat,“ dodal Dlouhý.

Podle něho sice došlo k vypuštění problematických bodů, které se týkaly úpravy pracovní doby, změny pracovního poměru či noční práce, ale další body v návrhu zůstaly. „Nadále tak nesouhlasíme například s navrženou úpravou práce z domova. Všechna nová ustanovení regulující práci z domova jsou podle našeho pohledu zbytečná a škodlivá,“ doplnila viceprezidentka komory Irena Bartoňová Pálková. „V případě schválení novely budeme apelovat na poslance, aby ji v této podobě odmítli,“ podotkl Dlouhý.

Koncepční novela zákoníku práce by se podle komory neměla vyhýbat tématům, jako je možnost v mezních situacích ukončit pracovní poměr bez udání důvodu, výraznější diferenciace odstupného nebo podstatné snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů při vedení personální agendy.

Problematická je však podle komory i doprovodná novela zákona o inspekci práce, která zásadně navyšuje některé správní delikty. Například by nově bylo možné udělit pokuty až do jednoho milionu Kč za porušení povinnosti vydat výplatní pásku. I to je pro komoru neakceptovatelné. Novelizace se prý navíc zcela nelogicky děje bez transpozice evropského práva.

„Současná vláda za své volební období neustále ztěžuje podmínky pro podnikání. Příkladem je schválené omezení prodejní doby o sedmi státních svátcích, plánované další zvýšení minimální mzdy či zrušení karenční doby,“ uvedl Dlouhý.

Opačným směrem se podle něj vydala i Francie, kde současná socialistická vláda podpořila konkurenceschopnost podniků. „Francie zvětšila flexibilitu firmám například tím, že uvolnila pravidla najímání a propouštění zaměstnanců, zvýšila maximální zákonné stropy pracovní doby včetně přesčasů či zmírnila požadavky na vstupní lékařskou prohlídku. Česko se ale vydává opačnou cestou, utužování pravidel a dalších restrikcí,“ dodal.

Na základě novely zákoníku práce, kterou dnes projedná vláda, by od roku 2018 měla začít platit pravidla výpočtu délky dovolené nově na základě týdenní pracovní doby. Další novinky v pracovněprávních vztazích by měly vejít v platnost už v dubnu příštího roku, například pravidla pro práci z domu. Novela vyvolala střet mezi odbory a zaměstnavateli kvůli požadavku uzákonění pětitýdenní dovolené či zrušení neproplácení nemocenské v prvních třech dnech stonání. Nakonec dostanou zákonodárci normu bez kontroverzních návrhů.

Česko má nový zákoník práce od ledna 2007. Od té doby se však pracovní kodex novelizoval už téměř čtyřicetkrát.

Newsletter