Novým ředitelem Horské služby byl jmenován Patrik Jakl

Novým ředitelem Horské služby ČR, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj, se stal Patrik Jakl. O jeho jmenování rozhodla správní rada Horské služby. Ve funkci střídá Františka Hadáčka. Patrik Jakl v průběhu výběrového řízení prokázal znalost horského prostředí, o čemž svědčí i jeho dlouhodobé působení v Českém spolku horských průvodců. Má bohaté zkušenosti s řízením společností působících v oblasti cestovního ruchu. Do funkce nového ředitele ho uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Velmi si vážím nezastupitelné činnosti, kterou Horská služba ČR pro domácí i zahraniční návštěvníky hor vykonává pro zajištění jejich bezpečnosti. Věřím, že Patrik Jakl naváže na vynikající práci, kterou horští záchranáři vykonávají, a přispěje k dalšímu rozvoji Horské služby,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj a předsedkyně správní rady Horské služby Klára Dostálová. „Věřím, že pan Jakl uspěje, pokud bude otevřeně komunikovat uvnitř organizace i se zakladatelem. V organizaci má vedle sebe zkušeného ústředního náčelníka Pavla Antla, který je profesionálem s bohatými záchranářskými zkušenostmi,“ dodala.

Patrik Jakl uspěl v otevřeném výběrovém řízení organizovaném Ministerstvem pro místní rozvoj a do funkce byl zvolen členy správní rady obecně prospěšné společnosti. Patrik Jakl disponuje bohatými pracovními zkušenostmi nabytými v soukromém i neziskovém sektoru v oblasti cestovního ruchu a je mj. dlouholetým členem Českého spolku horských průvodců.

„Rád bych v Horské službě ČR zúročil nejenom své předchozí zkušenosti, ale i přispěl k jejímu dalšímu rozvoji, a to nejenom efektivním řízením, ale i podílem na přípravě nové legislativy, ekonomickou stabilizací a spoluprací s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Mým cílem je záchranářům zajistit odpovídající materiální zázemí pro výkon jejich nelehké práce,“ řekl nově jmenovaný ředitel Patrik Jakl.

Horská služba je obecně prospěšnou společností zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Při výkonu své činnosti zejména organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu, poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných, vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor, zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic, informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních k zajištění bezpečnosti na horách, provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech Horské služby.

Newsletter