Oáza klidu u lipenské vodní víly. Na přehradě Lipno vznikne bydlení v symbióze s přírodou v režii fondu Nemomax a architektonického ateliéru ACREA

Poslední volné místo u vody v Lipně nad Vltavou se dočká unikátního a moderního bydlení. Na břehu největší přehradní vodní nádrže v České republice vznikne 1,3kilometrová zástavba s názvem Viva Lipno, která nabídne unikátní souznění architektury se šumavskou přírodou. Budoucí sousedé lipenské víly, bronzové sochy mladé ženy stojící nad kolísavou hladinou přehrady, si tak budou moct užívat moderní život v oáze klidu v blízkosti hlavního centra letních i zimních sportů jižních Čech. Za projektem stojí nemovitostní investiční fond Nemomax (plným názvem Nemomax investiční fond SICAV*) investiční skupiny RN Solutions, který pro návrh projektu oslovil architektonický ateliér ACREA.

Investor stavby Nemomax, člen skupiny RN Solutions, se při projektu obytné zástavby posledního volného místa na břehu vodní nádrže v Lipně nad Vltavou soustředil na architekturu s environmentálním přesahem a oslavu jednoho z nejkrásnějších míst jižních Čech. Viva Lipno, to je 10 dvoupodlažních bytových domů se 167 apartmány a 15 challety s výhledem na vodní hladinu, které v sobě snoubí architekturu s přírodou a nízkými energetickými nároky. Lipenský projekt nabídne spojení přírody a řady sportovních aktivit včetně přilehlé cyklostezky. Na dosah ruky je pak Lipno nad Vltavou s řadou restaurací, pláží či lyžařským areálem.

Viva Lipno je dlouho připravovaný projekt, který svými parametry, kvalitou zpracování a polohou nabídne bydlení ve stylu, jenž se vymyká dosavadním projektům, které u Lipna či v České republice vůbec kdy vznikly. Naší vizí je postavit bydlení, které bude sloužit potřebám moderních a aktivních rodin. Zásadní také je, že všechny apartmány i challety budou mít přímý výhled na vodní hladinu,“ říká Marek Unčovský, předseda dozorčí rady fondu a zakladatel RN Solutions. Dle současných plánů by stavba měla být dokončena na jaře roku 2026.

Architektonické studio ACREA má za sebou velké rezidenční projekty, projekty v cestovním ruchu či luxusní individuální vily u nás i ve světě, například rezidenční objekty Bezručova v Bratislavě (SR), areál Zámeček Petrovice u Karviné (ČR), vilu v Bormes- les-Mimosas (Francie), aquapark Vladimir (Rusko) nebo vilový komplex Coral Views (Honduras).

Architektura s technologií v zádech

Při architektonickém návrhu Viva Lipno ACREA vychází z technologie BIM a systému Navgaro, který pomocí softwaru monitoruje informace o stavbě ve všech jejích fázích a zaměřuje se také na životní cyklus budovy. Pro stavbu bude nejspíše využita revoluční technolologie křížem vrstveného masivního dřeva, která je šetrná k přírodě. Právě stavba domů z takzvaných CLP panelů probíhá mimo základny v továrně, čímž se redukuje čas strávený stavbou u samotné přehrady. Investor stavby se v tomto případě inspiroval stavbami v rakouských Alpách.

Vizuální podoba je inspirována vertikalitou stromů, materiálem dřeva a neviditelných prosklených stěn určených pro nekonečné výhledy z oken a teras. „Při návrhu obytného komplexu Viva Lipno klademe důraz zejména na přírodní prostředí, které předurčilo jeho fascinující atmosféru. Chceme vyjádřit radost z možného současného kulturně-environmentálního střetu. Společným jmenovatelem je vrůst architektury a lesa na břehu Lipna a následně její kvality, které se projeví v běhu spravedlivého času. Výsledkem je kýžený pocit uvědomění si vlastní existence v těsné blízkosti vodní hladiny a lesního prostředí,“ říká architekt projektu Ing. arch. Michal Pasiar, Ph.D.

Více o Nemomax investičním fondu SICAV*

Nemomax je mladý a ambiciózní nemovitostní fond, který pracuje na sedmi developerských projektech, jejichž hodnota přesáhne dvě miliardy korun. Fond Nemomax se soustředí výhradně na kvalitní projekty s přidanou hodnotou v atraktivních lokalitách poblíž krajských měst, rekreačních oblastí nebo blízko hor a přírodních krás. Fond dosahuje dlouhodobého růstu v podobě více než 7 % ročně. Nemomax podporuje české dodavatele a výrobce, jejichž produkty ve svých výstavbách a projektech preferují.

* Pro účely textu využíváme zkrácený název Nemomax, oficiální název je pak Nemomax investiční fond SICAV s proměnným základním kapitálem, a. s.

Nemomax investiční fond SICAV je investiční fond s proměnným základním kapitálem. Zaměřuje se převážně na provádění investic do účastí v kapitálových obchodních společnostech, zejména vlastnících nemovitosti, dále do nákupu a prodeje investičních cenných papírů, do nástrojů peněžního trhu, do pohledávek na výplatu peněžních prostředků z vkladů na účtu vedeného v bankách nebo zahraničních bankách a do úvěrů a zápůjček poskytnutých tímto fondem. Nemomax investiční fond SICAV může nabývat i jiná aktiva, zejména nemovitosti, ale pouze jako svou doplňkovou investiční činnost. Nemomax investiční fond SICAV je součástí skupiny RN Solutions.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a. s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Správce fondu:

AVANT investiční společnost, a. s.

JUDr. Petr Krátký, investiční ředitel

+420 725 834 918

petr.kratky@avantfunds.cz

City Tower

Hvězdova 1716/2b

140 00 Praha 4 – Nusle

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter