Obcím i krajům ve čtvrtletí stoupl přebytek rozpočtu

Obce v prvním čtvrtletí hospodařily s přebytkem 15,5 miliardy korun, což je o 6,1 miliardy více než ve stejném období loni. Kraje pak vykázaly přebytek hospodaření 9,7 miliardy korun, meziročně o 7,3 miliardy korun více. Vyplývá to z údajů zveřejněných ministerstvem financí.

Celkové příjmy obcí, kterých je v ČR celkem 6248, ve čtvrtletí činily 61,9 miliardy korun, což je meziroční růst o 5,6 miliardy korun. Celkové výdaje obcí naopak meziročně klesly o 0,5 miliardy na 46,4 miliardy korun.

Celkové příjmy krajů ve čtvrtletí stouply meziročně o 4,5 miliardy na 49,6 miliardy korun, celkové výdaje pak klesly o 2,8 miliardy na 39,9 miliardy korun. „Z hlediska výsledků jednotlivých krajů převažovalo přebytkové hospodaření, neboť kladné saldo vykázalo celkem devět krajů,“ uvedlo k tomu MF.

Příjmy obcí a krajů jsou tvořeny například penězi ze sdílených daní, mezi které patří daň z přidané hodnoty, daně z nemovitosti nebo daně z příjmu. Dále dostávají peníze ze státního rozpočtu například na činnosti související s rozšířenou působností obcí nebo kraje nově na financování sociálních služeb.

Celkové konsolidované příjmy obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti v prvním čtvrtletí stouply meziročně o 12,6 miliardy na 116,4 miliardy korun. Výdaje klesly o 3,2 miliardy na 86,4 miliardy korun. Hospodaření územních rozpočtů tak ve čtvrtletí skončilo s přebytkem 30 miliard korun, což je meziroční nárůst o 15,8 miliardy korun.

Vývoj příjmů a výdajů územních rozpočtů (v mil. Kč):

Kraje březen 2016 březen 2015
příjmy 49.612,08 45.072,8
výdaje 39.932,53 42.754,7
saldo 9679,54 2318,1
     
Obce    
příjmy 61.907,61 56.302,3
výdaje 46.451,72 46.949,3
saldo 15.455,90 9353,0

Zdroj: MF

Newsletter