Odpovědné investování nese benefity pro společnost i investory

Nejnovější výzkum společnosti Fidelity International ukazuje, že dluhopisy odpovědných společností, přičemž předmětem analýzy byly jak ty s investičním stupněm, tak i ty s vyšším výnosem, mají menší spready, silnější finanční indikátory a nižší pravděpodobnost nesplacení. Navíc ve vybraném vzorku vykazují nižší volatilitu a lepší výkonnost oproti těm společnostem, které se nechovají odpovědně.

Environmentální, společenská a politická témata (ESG) získávají v komunitě investorů na důležitosti. Základní myšlenkou je alokovat prostředky nejen na základě finančních kritérií, ale i s ohledem na to, zda společnosti berou v úvahu udržitelnost. Analytici z Fidelity International na základě výzkumu zdůrazňují, že nižší náklady na obchodování s dluhopisy platí spíše pro ty společnosti, které jsou odpovědnější, a to i navzdory tomu, že v průměru je jich na trhu obchodován menší objem. To je zřejmě dáno tím, že je v médiích menší pravděpodobnost výskytu negativních zpráv o nich, a tím pádem nižší možnost zviditelnění se.

Vzhledem k dosud nedostatečnému množství dat není podle analytiků z Fidelity International možné přesně říci, jestli odpovědnost firmy je jediným faktorem těchto lepších výsledků. Je proto potřeba dalších analýz, aby se toto zjištění ověřilo.

Analytici Fidelity International dochází k závěru, že odpovědnost může být dobrým komplementem k tradičním nástrojům při výběru vhodných investic. „Našli jsme slabý vztah, nebo někdy spíše mírnou korelaci, s dalšími charakteristikami, jakými jsou úvěrový rating společnosti, poměr spreadu a zadlužení a ocenění. Pokud se firma chová odpovědně, může to pomoci zlepšit vyhodnocení rizika nesplacení v portfoliu celkově a i ex-post. Obojí je podle nás konsistentní jak z teoretického hlediska, tak v souladu s naší empirickou studií,“ shrnuje Claudio Ferrarese, portfolio manager Fidelity International.

Myšlenka zahrnout odpovědnost společností při investování do dluhu může nabídnout jistou diversifikaci oproti tradičním nástrojům a stejně tak může pomoci i při investování do cenných papírů s fixním výnosem, kde kontrola mezních rizik může být důležitou součástí při stanovování investičních cílů.

Počátky odpovědných investic můžeme hledat v roce 2006, kdy Spojené národy financovaly vypracování zásad Principles for Responsible Investment (PRI). Těchto šest zásad se stalo standardem pro udržitelné investování a v současné době má PRI na 1 100 signatářů a představuje přes 70 miliard v dolarech spravovaných aktiv. První odpovědné investiční strategie zpočátku jen vyloučily kontroverzní sektory jako tabákový nebo herní průmysl nebo se zacílily na konkrétní benefit, který měly zajistit.

Newsletter