Ondřej Klečka: Načasování trhu je téměř nemožné

Načasování trhu je téměř nemožné. Čas je totiž jednou z nejdůležitějších veličin při investování a přitom se o něm prakticky vůbec nemluví. A právě čas je ústředním narativem Event-Driven investování. Uvedl to v rozhovoru investiční manažer Ondřej Klečka, který na workshopu Investiční akademie 30. ledna představí různé přístupy k časovému horizontu pro jednotlivé investiční styly. 

V minulosti jste pracoval jako portfoliomanažer „event driven“ fondu. Podstatou takového přístupu je cílit na dramatické události, které se kupříkladu v případě na burze obchodovaného podniku odehrávají. Jak probíhá proces identifikace a vyhodnocení takové příležitosti?

Identifikace je poměrně přímočará. Hlavní je sledovat “noviny” (Financial Times, WSJ, Bloomberg) a při četbě rovnou analyzovat co může být dobrá investiční příležitost. Další zdroj inspirace je sledování podobně zaměřených investorů a fondů a studovat co veřejně oznamují. Vyhodnocení každé příležitosti je potom proces, který mám rozdělený na několik kroků. Začínám vždy kvantitativní a kvalitativní analýzou firmy, dané situace a zúčastněných stran, což jsou akcionáři, management a věřitelé. Z toho formuluji příběh a investiční hypotézu. Následně analyzuji rizika své hypotézy a vytvářím si scénáře budoucího vývoje. Celý tento proces se pak
snažím validovat behaviorálními otázkami.

Nezřídka v situacích dramatických událostí dochází k následné volatilitě finančního aktiva (například zmiňované akcie). Dohromady s kratším investičním horizontem, který je u „event driven“ investic typický, tak musí být hladina stresu skutečně vysoko. Co byste tedy obecně investorům doporučil ve snaze nepropadnou návalu vlastních emocí?

Pro mě je velmi nápomocné, že při posuzování každé příležitosti se věnuji behaviorálnímu testování své hypotézy. To znamená, že ještě než realizuji pozici, snažím se co nejlépe odhalit jakým behaviorálním nedostatkům může podléhat. Příkladem může být nedostatečné studium analýz s opačným názorem nebo emoční lpění na kauzalitách, které nejsou skutečné. Když si tyto slabiny předem identifikuji,
lépe se mi rozpoznávají emoce a myšlenky, které by mohly vést k chybnému rozhodnutí.

V rozhovoru pro Roklen jste již dříve uvedl, že při investicích pracujete s určitou hypotézou, respektive sekvencí událostí. Klíčovým úkolem pro investory není „jen“ hypotézu stanovit, ale také ji v průběhu času vyhodnocovat. Nezřídka se pak může stát, že hypotéza neplatí a přesto se investice vyvíjí dobře (kupříkladu koupená akcie roste na hodnotě, přestože se předpoklady investora v rámci jeho teze nenaplňují). Jakým způsobem v takové situaci reagujete?

Přiznám se, že to znám přesně z opačné strany, tedy že se hypotéza naplňuje, ale cena aktiva se nevyvíjí v můj prospěch. V takovém případě využívám stop-loss, neb je zřejmé, že jsem si nevyhodnotil situaci úplně správně. Vámi popisovaná situace, kdy se hypotéza vyvíjí odlišně od očekávání a cena aktiva na to reaguje v můj prospěch, zavírám se ziskem, neboť jsem nejspíš někde udělal chybu a v takovém momentě nejsem schopen správně určit rizika a nemohu zůstat v pozici, které nerozumím.

Akciové trhy jsou aktuálně v nervózním módu. Jako příčiny se zmiňují obchodní roztržky, utahování měnových podmínek centrálních bank, strukturální problémy některých států apod. Ekonomické statistiky nicméně často tyto obtíže špatně zachycují, neboť se dívají na historická data. Zajímalo by mě tedy, jestli máte nějaký vlastní přístup, jak zdraví ekonomiky posuzovat?

Nemám. Makru nevěnuji zvláštní pozornost. Proto se snažím portfolio stavět tak, aby bylo co nejméně exponováno na tržní rizika. V praxi to znamená, že si vybírám takové příležitosti, které mají tak silné dění “uvnitř sebe sama”, že přehluší cenotvorbu způsobenou tržním sentimentem a nebo pouze okrajově. Také se snažím aktivně skládat pozice tak, aby se celé portfolio blížilo co možná nejvíce tržně neutrálnímu portfoliu.

Tématem Vašeho lednového workshopu bude „načasování trhu“. Můžete zájemcům nastínit, na co se mohou těšit?

Načasování trhu je téměř nemožné, na workshopu se chci primárně věnovat otázce času u investic, kde dochází k překotným událostem a neobvyklým situacím. Čas je totiž jednou z nejdůležitějších veličin při investování a přitom se o něm prakticky vůbec nemluví. A právě čas je ústředním narativem Event-Driven investování. Budu proto na workshopu analyzovat na 10 příkladech typologii nestandardních událostí, jak je posuzovat a přistupovat k jejich rizikům.

Ondřej Klečka donedávna působil jako investiční manažer ve skupině Arca Capital, kde se zaměřoval na vyhledávání taktických příležitostí (speciální situace napříč typy aktiv) a podhodnocených akciových titulů napříč regiony (převážně však v Evropě a USA). Do Arcy přišel v roce 2017 z poradenské firmy BCG, kde se soustředil na poradenství pro finanční instituce. Před tím působil v Evropské centrální bance a ve společnostech EY a Accredio. Je absolventem VŠE v Praze, držitelem titulu CFA. Studoval taktéž v USA na Duke University, The Fuqua School of Business.

Newsletter