Open banking. Příležitosti pro český sektor logistiky

České bankovnictví se příliš neliší od ostatních podobně velkých západoevropských zemí. K letošnímu roku v Česku sídlí 58 bank a zahraničních poboček. Stejně jako ve většině zemí nabízejí banky svým zákazníkům řadu produktů a služeb, včetně pojištění, investičních a penzijních fondů, leasingu a dalších. Jedna z největších bank v Česku je Komerční banka, jejímž cílem je co nejvíc se zaměřit na zákazníky. Toho plánuje dosáhnout prostřednictvím agregace produktů a služeb třetích stran a tzv. otevřeného bankovnictví (open banking), konkrétně multibankingem – aneb umožněním přístupu zákazníkovi ke všem účtům a finančním službám na jednom místě.  

Česká republika má také konkurenční fintechovou scénu, na které dnes působí celkem 244 startupů. Patří mezi ně platformy a aplikace pro širokou škálu odvětví, včetně pojištění, správy osobních financí a ověřování identity. Spendee je příkladem programu finančního managementu, který začal v České republice a rozrostl se na globální uživatelskou základnu. Spendee umožňuje zákazníkům prohlížet, spravovat a analyzovat své finance v jedné aplikaci tím, že dokáže propojit bankovní účty, finanční produkty, elektronické peněženky a kryptopeněženky do svého řešení. 

Zatímco jak bankovní tak fintech sektor rostou, existují další odvětví, která by mohla těžit z otevřeného bankovnictví a finančních inovací, jako je komerční přeprava a logistika.

Aktuální situace české logistiky

Sektor logistiky v České republice je stabilní a odvětví nákladní dopravy tvoří zhruba 10 % českého HDP. Sektor však čelí novým výzvám, jako je například nedostatek řidičů nákladních vozidel, který lze přičíst tomu, že zkušení řidiči stárnou a postupně odchází z pracovního trhu a současně je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by je nahradili. Zkušenosti a dovednosti jsou příčiny stejně tak jako špatné pracovní podmínky a poměrně nízké mzdy. Profesionální řidiči mají zároveň pocit, že jejich práce není odměňována ve stejné míře jako jejich protějškům z jiných evropských zemí. Současný počet řidičů nákladní silniční dopravy se celkově odhaduje na 20 000 řidičů, přičemž k pokrytí nedostatku na trhu je třeba několik tisíc dalších.

Způsob, jakým řidiči pracují a jak jsou odměňováni, závisí na společnostech, pro které pracují. Někteří jsou zaměstnanci na plný úvazek s pevnými platy a vyhrazenou dovolenou, zatímco jiní se spoléhají na smlouvy na volné noze a samostatnou výdělečnou činnost. Rozdíl mezi zaměstnáními může ovlivnit i výši cestovních náhrad a prémií, pokud k nim dojde.

Navíc, dle evropského průzkumu o přístupu k financování podniků (SAFE) každý čtvrtý malý nebo střední podnik uvádí, že částečně nebo vůbec nedosáhl na bankovní financování. To indikuje obrovskou příležitost na trhu pro nabídku z řad fintech a open banking řešení.

Co je open banking a jak může pomoci podnikům v odvětví logistiky?

Otevřené bankovnictví označuje praxi sdílení finančních informací, jako jsou údaje o účtech a transakcích, s poskytovateli třetích stran. Funguje pomocí datovému API propojení se souhlasem koncového uživatele. Tato praxe umožňuje externím vývojářům budovat aplikace a služby na finančních datech, čímž se posiluje celé odvětví. Autorizovaní poskytovatelé služeb informací o účtu, jako například Nordigen, poskytují přístup k otevřeným bankovním datům a přehledům prémiových dat. Tato praxe je stejně bezpečná jako vlastnit digitální bankovní účet a úroveň zabezpečení je navíc vylepšena díky bezpečnostním funkcím, jako je silné ověřování zákazníka (SCA) a správa souhlasu. K tomu většina bank ještě využívá další systémy a řešení proti podvodům.

Existuje několik způsobů, jak se otevřené bankovnictví může začlenit do stávajících logistických infrastruktur a pomoci zlepšit odvětví z hlediska finančních řešení, zejména v rámci silniční nákladní dopravy. Stálá dostupnost je stěžejním bodem pro cestujícího řidiče. Digitální a otevřené bankovnictví, které umožňuje agregaci finančních aplikací zajišťuje, že i při cestování mohou řidiči přistupovat ke svému bankovnímu účtu a pohodlně je spravovat. S ohledem na dlouhé hodiny odpracované zaměstnanci v tomto sektoru je taková agregace zejména užitečná v tom, že výrazně šetří čas.

Pro profesionální řidiče je zároveň běžné, že uhradí během cesty část nákladů z vlastní kapsy, které jim budou proplaceny až po cestě. V tomto případě jsou užitečné nástroje pro správu financí a rozpočtování, které pomáhají sledovat tyto transakce a rychleji je sdílet se zaměstnavateli. Ze strany zaměstnavatele je též užitečné vidět a sledovat všechny výdaje zaměstnanců na jednom místě, jak z hlediska účetnictví tak z hlediska následného proplácení. Pokud z jakéhokoliv důvodu řidiči docházejí finance a nemůže požádat o proplacení, může být žádost o půjčku na cestách výrazně snazší díky aplikacím, které využívají otevřené bankovnictví s ověřováním identity a příjmu založené na umělé inteligenci. Tímto způsobem při žádosti systém prohledá existující informace o účtu a transakcí a během několika sekund provede rozhodnutí.

Otevřeného bankovnictví pro silniční nákladní dopravu

Minimálně jedno užitečné řešení pro české podniky v logistice již existuje, a tím je 4Trans. Fintechový startup poskytuje financování podnikům v oblasti logistiky. Vzhledem k tomu, že je 4Trans vertikálně zaměřen na sektor logistiky, představuje nejrychlejší řešení pro podniky v daném sektoru, kterým pomáhá získat finanční prostředky i během cestování. Řešení funguje jednoduše: klienti nahrávají faktury elektronicky a výrazně zkracují jejich splatnost. Na finanční prostředky tak nemusí čekat týdny ale obdrží je zpravidla do několika minut. Služba je bezpečná a zajištěná díky kombinaci pojištění pohledávek a datově řízeného rizikového modelu. S cílem stát se lídrem ve financování malých a středních podniků v Evropě 4Trans posiluje jejich potenciál a umožňuje jejich vlastníkům se soustředit na efektivní rozvoj firmy.

V mezinárodním měřítku existuje několik dalších řešení, která pomáhají s financováním v tomto sektoru. Jedním z nich je společnost Kabbage Funding, která nabízí specializovanou půjčku pro řidiče kamionů. Zatímco obvyklá žádost o půjčku vyžaduje čas a hromadu dokumentace ke schválení, o tuto půjčku lze požádat online propojením bankovního účtu. Sdílení údajů o účtu s Kabbage jim umožňuje procházet dostupná data a během několika minut rychle posoudit bonitu žadatele.

Společnost Volkswagen Trucks and Buses v květnu oznámila spuštění digitální banky zaměřené na řidiče nákladních vozidel s názvem Trucker Pay. Ten byl speciálně navržen pro řidiče kamionů na cestách, aby poskytoval platby za služby spotřebované během logistických zakázek, jako je palivo, servisy a náhradní díly.

DBS Bank India také vytvořila možnost plateb v reálném čase pro řidiče kamionů, aby jim pomohla získat finanční prostředky okamžitě, čímž chce minimalizovat možnost podvodů a zajistit, že platba nebude zpožděna. Opoždění je většinou způsobeno staršími platebními procesy, které fungují tak, že řidiči dostanou zaplaceno až po měsíci od doručení. Platby v reálném čase chrání řidiče, umožňují jim přístup k finančním prostředkům během cesty, pokud to potřebují, a brání společnostem ve zdržování plateb.

CloudTrucks má další řešení pro urychlení plateb, které pomáhá řidičům kamionů řídit cash flow. Samotný CloudTrucks je systém správy pro podnikající řidiče nákladních vozidel, který pomáhá získat více rezervací, efektivněji řídit svůj čas a vydělávat více peněz. Přidání CTCash, jejich spolupráce se společností Visa, také přidává možnost okamžité platby prostřednictvím aplikace, oproti čekání na pokrytí faktur zaměstnavateli. Systém také umožňuje řidičům získat zálohy na své platby, pokud potřebují další finanční pomoc na silnici.

S postupným růstem otevřeného bankovnictví se dá očekávat, že pronikne postupně i do dalších (nejen) průmyslových odvětví. Existující nástroje otevřeného bankovnictví pro financování a rozpočtování, stejně jako banky, které tento přístup umožňují, mohou zaměstnancům logistického sektoru pomoci snadněji přistupovat k finančním službám na cestách. Vyhledávat finance bezpečným a rychlým způsobem je o to jednodušší, a zároveň okamžitým proplacením prostřednictvím zabezpečených aplikací se minimalizuje riziko podvodů. To vše napomáhá podnikům v logistice se cítit bezpečněji a motivuje další inovace v odvětví, do kterého se čím dál více zapojuje větší počet start-up a inovativních řešení.

Newsletter