Evropské výnosy rostou rychleji než americké díky lepším revizím evropských PMI. Dolar obrátil do ztráty nad 1,0480 za euro. Měny regionu drží ztráty. Koruna nad 24,50 za euro.

Pankrácká věznice modernizuje. Díky projektu energetických úspor bude ročně šetřit CO2 i téměř 8 milionů korun

  • Pankrácká věznice uspoří téměř 8 milionů korun ročně, cca 20 % nákladů za energie a vodu
  • Projekt zahrnuje zateplení 13 objektů a rekonstrukci energetického hospodářství
  • Úspory jsou řešeny formou EPC, to znamená, že jsou garantovány přímo ve smlouvě

Vazební věznici Pankrác čeká modernizace za téměř 142 mil. korun. Zahrnuje částečné zateplení celkem 13 objektů a rekonstrukcí energetického hospodářství, které v těchto objektech ušetří téměř 20 % stávajících nákladů na energie a vodu. Část investice pokryje dotace a část smluvně garantovaná úspora na spotřebě energií a vody. Projekt je řešen metodou energetických služeb se zárukou úspor (z angl. EPC). Realizaci má na starost společnost ENESA z ČEZ ESCO.

Díky EPC máme smluvně zajištěnu výši úspory elektřiny, tepla a vody během celého projektu. Kdyby byly úspory některý rok menší, než je garantovaná úspora ve výši 7 650 000 Kč, rozdíl doplatí poskytovatel. Důležitý je i fakt, že máme zaručen dohled nad celým systémem, včetně návrhů na další možné úspory,“ vysvětluje generální ředitel Vězeňské služby České republiky Simon Michailidis.

„Jsem rád, že se koncept energetických úspor se zárukou (EPC) stále více rozšiřuje do státní sféry. Podle analýzy ministerstva průmyslu je více než tři čtvrtiny státních budov energeticky nehospodárných. Ročně by stát mohl šetřit za energie i 20 miliard korun. Proto jsou projekty jako ten v Pankráci potřeba. Nejenže spoří veřejné prostředky, ale také ukazují cestu dalším podobným iniciativám,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Důvodem takto rozsáhlé akce je především současný stav energetického hospodářství a budov. Dvě stávající prádelny nahradí nová moderní centrální prádelna. Místo nynější centrální parní kotelny bude nová účinná teplovodní kotelna, včetně výkonného tepelného čerpadla. Také osvětlení projde významnou proměnou za celkem 2,9 mil. korun.

Modernizace věznice bude mít i ekologický přínos. Za dobu trvání projektu se ušetří 25 olympijských bazénů vody a emise CO2 se sníží o 6725 tun.

Stavební práce zahrnují zateplení, ale i výměnu oken. Jelikož většina objektů byla postavena na konci 19. století, bude třeba respektovat požadavky Národního památkového ústavu.

Modernizace má být hotova do konce srpna 2023. První úspory pak bude moci věznice sčítat od začátku roku 2024.

Pankrác není první věznicí, která se bude modernizovat. Realizace energeticky úsporných opatření za 115 mil. korun proběhla i ve Valdicích, nejlépe střežené věznici v ČR. Zde musel poskytovatel počítat s tím, že jeho zaměstnanci se nebudou moci pohybovat bez ostrahy. Zakázáno bylo používání mobilních telefonů. I tuto zakázku získala ve výběrovém řízení ENESA, firma s 60% podílem na trhu úspor z titulu EPC. „Valdice pro nás byly velkou školou organizace práce a logistiky ve vězeňském prostředí. Ale jsme za ni rádi, o to lépe jsme nyní připraveni na Pankrác,“ uvedl Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA.

Úspora pro Vazební věznici Pankrác za 5 let:

Tepelná energie (CZT)   39 209 GJ

Elektrická energie           2 067 MWh

Emise CO2                     6 725 tun

O EPC:

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám energie budov. Zákazník nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, protože realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. Nedílnou součástí EPC je důsledný energetický management. Investice do projektu metodou EPC mají obvykle návratnost 6 až 10 let.

O ČEZ ESCO:

ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, CAPEXUS, ESCO Distribúčné sústavy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, Domat Control System, E-Dome, ENESA, ESCO SLOVENSKO, HORMEN, KART, KLF-Distribúcia a Spravbytkomfort.

O Vězeňské službě ČR

Vězeňská služba České republiky je ozbrojeným bezpečnostním sborem, zajišťuje výkon vazby, výkon zabezpečovací detence a výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném tímto zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. V současné době si v celkem 35 věznicích odpykává svůj trest 17 500 odsouzených, dalších 1 400 osob je aktuálně vazebně stíháno.

Vazební věznice Praha-Pankrác prošla vývojem od c.k. mužské trestnice v období habsburské monarchie k věznici Zemského či později Krajského trestního soudu v Praze v době první československé republiky. V průběhu druhé světové války byla využívána pro vazební a vyšetřovací účely nacistické justice a gestapa. Po osvobození v ní byli soustřeďováni nacističtí zločinci, zrádci a kolaboranti. Dnes pankrácká vazební věznice zajišťuje výkon vazby obviněných mužů a žen a výkon trestu odnětí svobody u mužů a žen ve věznici typu s ostrahou s mírným, středním a vysokým stupněm zabezpečení.

O ENESA

Společnost ENESA a.s. je zkušeným a úspěšným dodavatelem energetických staveb a lídrem na trhu poskytovatelů energetických služeb se zárukou úspor. Její projekty ušetřily od roku 2006 zákazníkům na provozních nákladech více než 1,8 mld. Kč. Jen v loňském roce garantovala smluvně svým klientům úsporu elektřiny, tepla, plynu a vody za 210 mil. korun, konečná částka byla o 16 % vyšší, tedy 244 mil. korun. Kromě financí šetří její projekty i životní prostředí. Energeticky úsporná řešení umožnila v roce 2021 snížit emise CO2 o 48 800 tun, to je stejné množství, jaké vyprodukuje za dva týdny běžného provozu elektrárenský uhelný blok o výkonu 100 MW. Od prosince 2015 je součástí ČEZ ESCO. Více o ENESA a.s. na http://www.enesa.cz/

Newsletter