Paralelní Polis vzkazuje Praze 7: „Polibte nám pr*el“

Praha 7 zamítla Paralelní Polis vyvěsit reklamní banner na Hackers Congress 2020 s odůvodněním, že „degraduje svým měřítkem a přizpůsobeným obsahem podobu veřejných prostranství“. Toto stanovisko vyplývá z pravidel pro umisťování reklamy na Praze 7. Pravidla se věnují zejména estetice počtu barev na vývěsním štítu, zohlednění barvy domovní omítky či světelné, zvukové, blikající a pohybující se reklamy. Paralelní Polis tato pravidla neporušila v jediném bodě, a tak Praze 7 novým bannerem vzkázala „Polibte nám prdel“.

Hackers Congress Paralelní Polis (HCPP) je vlajkový projekt nestátní neziskové organizace Paralelní Polis, na který se každoročně první víkend v říjnu do Prahy sjíždí přes 500 fanoušků a IT odborníků z celého světa. Svoboda a kryptoanarchie, decentralizovaná ekonomika a kryptoměny, politické umění a hacking, věda a technologie jsou hlavní tematické pilíře třídenního kongresu, kdy se Paralelní Polis propojí s divadlem La Fabrika a na čtyřech stagích se zde setkají špičky z oborů umění – věda – technologie. Speakery předchozích ročníků byli např. Nassim Taleb, Amir Taaki, Lyn Ulbricht, Nick Middleton nebo Jim Bell. Prodej vstupenek na tento společenský event je každoročně zásadním příjmem do rozpočtu Paralelní Polis, ze kterého po dobu následujícího roku pokrývá chod neziskového vzdělávacího programu, či tvoří rezervy. Nejvýznamnějším lokálním komunikačním nástrojem této akce je od roku 2014 reklamní banner na čele budovy Paralelní Polis, jakožto autorské dílo Martina Fischera, člena skupiny Ztohoven a zakladatele grafického studia Cypherpunk Now.

Praha 7 na konci roku 2018 schválila Pravidla pro umisťování zařízení a staveb reklamní a informační povahy na území městské části Praha 7. „Chceme postupovat tak, že budeme nabízet dobré příklady řešení, manuál tedy nic nezakazuje, ani se nikomu za nevkusnou reklamu nevysmívá“, upozornil tehdy Tomáš Richtr z Odboru rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru. Výše zmíněný soubor pravidel je vystavěn na osobních názorech a postojích úředníků z městské části Praha 7 na to, co je a co není estetické, etické, kulturní a ve veřejném prostoru přípustné. Na základě těchto nařízení Praha 7 začala svévolně zakazovat prakticky veškerou reklamu na svém správním území. Jedním z ukázek takového zákazu je např. to, že vydá zamítavé stanovisko o záboru chodníku pro chodce za účelem vývěsu banneru.

Vizuální smog a jeho centrálně řízená regulace je dalším příkladem svévole státní správy, systematického zneužívání moci státu a jeho legislativních nástrojů pod vějičkou obecného blahobytu občanů ve veřejném prostoru. Na obdobné praktiky a jednání formálních autorit Paralelní Polis upozorňuje a aktivně proti nim vystupuje. Okrajování osobní a digitální svobody jednotlivců je dlouhodobě hlavním tématem všech dílčích projektů Paralelní Polis.

Newsletter