Pasivní domy společnosti NWT: Český koncept, který navazuje na baťovský podnikatelský odkaz – stavět a bydlet v jednom roce

Současná celosvětová pandemie změnila jednání lidí. Chtějí bydlet ve svém co nejdříve a často potřebují na zajištění nového bydlení skloubit různé zdroje finančních prostředků. Nový koncept české společnosti divize Pasivních domů NWT přichází s řešením obou těchto problémů. Systém výstavby z prefabrikovaných stěnových prvků umožňuje rychlou realizaci bez ovlivnění kvality a stavbu je možné provést v nejvyšších možných parametrech splňující požadavky udělení dotací Nová zelená úsporám. V neposlední řadě se k výrobě plošných dílů používá „rychlý chytrý beton“, který splňuje normu ČSN EN 206.

Díky našemu rychlému systému výstavby z prefabrikovaných stěnových prvků nemusí na realizaci čekat v nekonečném pořadníku. Bydlet ve vlastním se dá už za pár měsíců od finálního rozhodnutí. Rychlost přitom neovlivňuje kvalitu. Zajišťujeme stavbu v těch nejvyšších možných parametrech splňující požadavky udělení dotací Nová zelená úsporám. Plusem nejen do časů pandemie je fakt, že jsme jen minimálně závislí na trhu práce,“ říká Ing. Karel Havlíček, ředitel divize Pasivní domy společnosti NWT, https://alph.cz/.

K výrobě plošných dílů se používá speciální „rychlý chytrý beton“, který splňuje normu ČSN EN 206. „Jeho hlavní výhody spočívají především v delší životnosti a lepších fyzikálních vlastnostech, zejména výborné schopnosti akumulace tepla ze slunce a jeho pomalém sálání,“ upřesňuje Ing. Karel Havlíček.

Projektovat lze moderně a ekonomicky

Projekční činnost lze pojmout buď jednoduše a levně, čistě za účelem získání stavebního povolení, anebo pořádně. Tak, aby na stavbě vše bezproblémově odsýpalo, o všechny zaangažované profese bylo postaráno a eliminovaly se jakékoliv chyby, které by mohly ovlivnit náklady. „Projekční dokumentaci připravujeme tak, aby byla zároveň i realizační. To znamená, abychom podle ní mohli vyrobit 3D model stavby, postavit dům i nainstalovat všechny jeho technologické části,“ dodává Ing. Karel Havlíček ze společnosti NWT a pokračuje: „Prefabrikované železobetonové panely, ze kterých dům stavíme, si vyrábíme sami. Díky tomu dokážeme zajistit v podstatě celou stavbu už od jejího návrhu a projektování.“

Kontrola díky 3D modelu

Hlavní výhodou systému je kontrola stavby od prvního návrhu přes výrobu stavebních prvků až po zahájení stavby a samotná rychlost hrubé výstavby. Ještě před samotnou výstavbou mají zákazníci možnost projít se 3D modelem domu a pocitově si ověřit například, zda jsou místnosti navržené správně objemově a vyhovuje jim rozmístění oken. „Vnitřní části domu se snažíme realizovat tak, aby bylo možně kdykoliv jakoukoliv příčku přidat, anebo odebrat. Při dvou malých dětech můžeme vytvořit jeden pokoj, který až budou starší, rozdělíme na dva. Stavbu lze rozšiřovat jednoduše přistavěním nových obvodových stěn, které navážou na stávající půdorys domu,“ upřesňuje Ing. Karel Havlíček.

Energie, ekonomika a ekologie

Pasivní domy zahrnují všechna tři „éčka“. „V případě energie jde o co nejlepší využití té sluneční, kterou máme zdarma. Ekonomicky se investice do pasivního domu vrátí v nízkých provozních nákladech a minimu prodlev už v průběhu samotné stavby. A přírodu ušetří to, že se člověk stane méně závislý na komerční energii z centrálních zdrojů tepla,“ vysvětluje Ing. Karel Havlíček. Životnost pasivního domu z prefabrikovaných železobetonových panelů je podstatně větší než například u dřevostaveb. „Troufám si říct, že bude dobře sloužit několika generacím,“ podotýká odborník a pokračuje: „Snažíme se kontinuálně připravovat nové typy rodinných a bytových domů, tak abychom zákazníkům ukázali různé možnosti výstavby v našem systému ALPH, a to jak pro rodinné domy umístěné v ideálních podmínkách s rovinatým pozemkem, tak i na pozemcích svahovitých, kde je založení stavby obtížnější a nelze využít jiné typy staveb.

Individuální projekty, developerské projekty domy se sociálními službami

Do budoucna má společnost své plány. „Chtěli bychom se i nadále soustředit na výstavbu individuálních projektů pro jednotlivé zákazníky. Ať už podle jejich vlastních projekčních plánů, anebo na základě zpracování návrhů od našich specialistů. Lákají nás i developerské projekty, v rámci kterých jsme schopni celý projekt navrhnout od počáteční zastavovací studie přes modelaci lokality a vizualizaci exteriérů/interiérů až po výslednou realizaci. Rádi bychom se věnovali také výstavbě domů se sociálními službami,“ prozrazuje plány Ing. Karel Havlíček, ředitel divize Pasivní domy společnosti NWT.

ALPH, český koncept, který navazuje na baťovský podnikatelský odkaz

Ve třicátých letech začala firma Baťa připravovat projekt výstavby menších rodinných domů z prefabrikovaných betonových panelů. Velké plány jim ale překazila válka, a tak stihli pouze několik vzorových bytových domů, na které se pro inspiraci jezdili dívat architekti z celé Evropy. Ve Francii se s podobným systémem prefabrikovaných betonových panelů staví z velké části dodnes. „My jsme se snažili na tento odkaz navázat s tím, že našim cílem bylo vytvořit moderní bydlení s využitím kvalitního stavebního materiálu a co nejlepším skloubením provozních nákladů a ekologie. A myslím, že se nám to vcelku daří,“ ukončuje svými slovy Ing. Karel Havlíček, ředitel divize Pasivní domy společnosti NWT.

O pasivních domech

Pasivní dům je takový dům, který dokáže plně pokrýt spotřebu energií místními obnovitelnými zdroji a má tedy nulové provozní náklady. Za dům v pasivním standardu je ale považován i dům, který splňuje jeho parametry. Měl by být postavený z materiálu, který umožňuje výbornou akumulaci tepla ze slunce a kvalitní těsnost obálky domu. Když se takový dům doplní o vhodné technologie pro topení, chlazení a výrobu elektrické energie, provozní náklady se budou opravdu blížit nule.

Newsletter