Pegas Nonwovens má rozhodnutí o příslibu investiční pobídky

Společnost PEGAS NONWOVENS oznamuje obdržení rozhodnutí o příslibu investiční pobídky.  Rozhodnutí o příslibu investiční pobídky bylo uděleno Ministerstvem průmyslu a obchodu dceřiné společnosti PEGAS – GIC a.s. v souvislosti s rozšířením výroby netkaných textilií ve výrobním závodě Znojmo-Přímětice prostřednictvím investice do nové linky RF5 Bico FHL R&D 2F. 

Příslib investiční pobídky se poskytuje ve formě slevy na dani z příjmů a hmotné podpory vytváření nových pracovních míst ve výši max. 21,54 % celkové hodnoty způsobilých nákladů a současně v maximální výši 212,635 mil. Kč, přičemž slevu na dani lze uplatnit po dobu deseti po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období. 

Newsletter