Pětinásobný růst obratu, o 55 % rychlejší inovace a aplikace bez chyb. DX Heroes radí, jak zlepšit vývojářskou zkušenost

Firmy, které se snaží zlepšovat vývojářskou zkušenost (neboli DX = developer experience), rostou až pětinásobně, o 55 % rychleji zavádí inovace a jejich aplikace mají menší chybovost. Ukázal to průzkum společnosti McKinsey & Company, který proběhl mezi 440 světovými firmami a vyzpovídal více než stovku vrcholných manažerů a expertů. Dříve oddělené světy byznysu a vývoje se tak stále sbližují, novým trendem je nyní budování vzájemného porozumění, a tím i vývoj kvalitnějších digitálních produktů. Na zlepšování vývojářské zkušenosti se soustředí i DX Heroes, kteří představují tento nepříliš známý pojem českým firmám, pomáhají jim vybrat správné softwarové nástroje, nastavit firemní kulturu, zlepšit předávání informací mezi vývojáři a sdílet produktovou vizi napříč týmy.

„Za poslední roky se výrazně změnil způsob vnímání moderních firem – jejich šéfové je nepovažují za pracující stroj, ale rozvíjející se organismus. Stejně tak se přesunula pozornost od kódu k lidem, kteří jej píší. Vývojářská zkušenost se proto stává trendem, který zahrnuje využívání ověřených digitálních nástrojů, nastavení firemní kultury, produktový management, inovace a hledání nových talentů. Končí tak éra přesně definovaných byznysových zadání, které pak IT oddělení pouze překlopí do kódu, naopak roste potřeba představení vize a hlavních cílů samotným vývojářům k dosažení rychlejšího tempa inovací,“ říká Prokop Simek, CEO DX Heroes.

Průzkum odhalil rozdíly mezi firmami v různých odvětvích a v jejich přístupu k digitalizaci. Zatímco čistě vývojářské společnosti dosahovaly vysokého skóre v jednotlivých oblastech a zároveň i rychlejšího růstu, sektory zdraví, automotive, energetiky či médií měly naopak skóre nejnižší. Rezervy mají firmy obecně v IT architektuře, bezpečnosti, firemní kultuře a talent managementu. „Firmám se obecně daří zavádět nejmodernější software, řada z nich však neví, jak vývojáře vzdělávat a posouvat dopředu. Z technického hlediska firmy zanedbávají kvalitní IT architekturu a raději investují vysoké částky do navýšení výkonu, ať už hardwaru, nebo v cloudu. Rezervy rovněž vidím v práci s talenty nebo v aktivitách zaměřených na inovace, jako jsou interní startupové inkubátory či hackhatony. Pomůže i lepší sdílení produktové vize napříč firmou a větší prostor pro iniciativu zaměstnanců,“ dodává Prokop Simek.

DX Heroes v nedávné době představili open source nástroj DX Scanner, který pomáhá zlepšit vývojářskou zkušenost. Pomáhá vývojářům ohlídat si, jak dodržují nejlepší praktiky v daném projektu či napříč firmou. DX skóre se pohybuje na škále od 1 do 100 na základě několika vážených ukazatelů. Jsou to především aktualizace a bezpečnost v rámci knihoven, problémy ve formátování kódu, rychlost nasazení nových funkcionalit, poměr správně a špatně napsaného kódu, počet lidí v týmu a čas strávený vývojem. „Průměrné skóre vývojářů se pohybuje kolem 50, nám samotným se daří pohybovat kolem 75. Naším cílem není hnát vývojáře za nedosažitelným ideálem, ale šířit nejlepší standardy a techniky napříč odvětvím a budování komunity lidí, kteří jsou ochotni si vzájemně pomáhat,“ popisuje Prokop Simek.

Jak zlepšit vývojářskou zkušenost ve firmách?

Firmy by se pro zlepšení vývojářské zkušenosti měly soustředit na čtyři základní faktory: výběr správných digitálních nástrojů, nastavení firemní kultury, produktový management a práce s talenty. Všechny tyto oblasti jsou do určité míry propojené a mají přímý dopad na fungování byznysu.

Výběr správných aktualizovaných moderních nástrojů a technologií, architektury i používaných produktů patří mezi nejdůležitější předpoklady pro správnou práci vývojářů, kteří typicky kooperují v týmech. Sladění je tak nutné nejen v rámci firmy, ale i napříč celým odvětvím, neboť na vlastní aplikace bývají napojeny i aplikace třetích stran. Integrace a napravení případných chyb pak zabere spoustu práce a času, v konečném důsledku pak dokáže demotivovat i samotné vývojáře. S minimalizací chyb souvisí i automatizované testování, na něž vývojářské firmy kladou stále větší důraz.

K posílení firemní kultury je třeba dbát na dostatečnou komunikaci mezi vývojem a byznysem. Běžným problémem je, že se informace od managementu nedostanou ke koncovým členům týmu. Napravit to mohou pravidelné rituály a standupy, kde se probírá vše důležité. Dále se informace soustředí ve vývojářských portálech a v interní databázi (takzvané knowledge base).

Kvalitní produktový management je cesta, jak se rychleji dostat k inovacím. Z hlediska týmu to znamená sdílení vize a věnování pozornosti (ideálně všem) nápadům, rychlé vytváření prototypů a jejich valuace. Z takového nápadu pak může vzniknout samostatný digitální produkt, ať v rámci již vyvinutých aplikací firmy, nebo i samostatně prodejný.

Nakonec práce s novými talenty odkazuje nejen na HR, ale i na vzdělávání a kariérní rozvoj. Každá vývojářská firma se dnes soustředí na nabírání lidí, kteří jsou pro tým přínosem. Důležitá je ale i podpora jakéhokoliv sebevzdělávání vývojářů a souvisejících aktivit. S tím souvisí i v průzkumu velmi často zmiňovaná psychologická bezpečnost (tedy nejen peníze, ale také jistoty a předpoklady, díky kterým se lidé cítí bezpečně v osobním a pracovním životě) a udržování vztahů mezi kolegy.

Více o DX Heroes

DX Heroes pomáhají vývojářským týmům zefektivnit vzájemnou spolupráci a doručit tak klientům produkt rychleji a bez chyb. Zkratka DX představuje pojem developer experience – tedy vývojářskou zkušenost a s ní související technicky správné programování, firemní kulturu, rituály, technologie, postupy či validaci produktu. DX Heroes české komunitě představují dosud neznámý pojem, který zahrnuje veškeré zásady pro kvalitní vývoj. Přehledně je shrnují na portálu https://developerexperiencemanifesto.org. Komunitu vývojářů, kteří mají o zlepšování DX zájem, pak sdružují na platformě Developer Experience.io, kde mohou členové komunity sdílet své znalosti. Vizí DX Heroes je evangelizace a vzdělávání komunity, sdílení nejlepších praktik a zavedení jednotných standardů pro správný vývoj a veškeré procesy v týmech, od prvotního návrhu produktu až po jeho doručení klientům.

Newsletter