Photon Energy dnes splatila svůj pětiletý dluhopis

Společnost Photon Energy NV, která je kótovaná na trzích NewConnect varšavské burzy a Free Market pražské burzy dnes splatila zbývající částku v nominální výši 6,553 mil. EUR svého 8% korporátního eurového dluhopisu 2013/18 na konci pětiletého období v souladu s podmínkami dluhopisu. Splátka byla provedena spolu s poslední výplatou úroků držitelům dluhopisu.

V říjnu 2017 společnost Photon Energy NV zahájila nabídku výměny držitelům nyní již splaceného dluhopisu a v Německu, Rakousku a Lucembursku také veřejnou nabídku svého navazujícího pětiletého 7,75% korporátního dluhopisu 2017/22, který je obchodován na trhu Open Market frankfurtské burzy. Společnost Photon Energy NV dosud umístila 8,013 mil. EUR z celkového schváleného objemu 30 mil. EUR. Úpis dluhopisu je nadále možný prostřednictvím webových stránek společnosti www.photonenergy.com.

„Díky růstu našich tržeb, zvyšování zisku a zahájení monetizace naší pipeline projektů velkých fotovoltaických elektráren v Austrálii jsme byli schopni splatit dluhopis z dostupných vlastních zdrojů. Splacení dluhopisu je silným signálem, který ukazuje, že jsme schopni plnit naše závazky a vytvářet atraktivní výnosy z investic, v čemž se chystáme na základě plánovaného růstu naší společnosti pokračovat i v nadcházejících letech,“ komentuje Georg Hotar, výkonný ředitel Photon Energy NV.

Splacením dluhopisu společnost Photon Energy významně posílila svoji rozvahu tím, že prodloužila termínovou strukturu drtivé většiny finančního dluhu na úrovni holdingu do roku 2022 a dále a položila tak silné základy pro plánované výrazné rozšíření vlastního portfolia fotovoltaických elektráren v Austrálii a Maďarsku.

„Dnešní splátka znamená, že jsme úspěšně složili zkoušku každého emitenta, úplné splacení našeho prvního vydaného dluhopisu. Vzhledem k řadě bankrotů v našem odvětví v posledních letech jsme dokázali, že solární společnost s dobře vyváženým diverzifikovaným obchodním modelem může být spolehlivým emitentem dluhopisů, a těšíme se na rozšíření našeho úspěšného působení na kapitálovém trhu,“ dodává Clemens Wohlmuth, finanční ředitel Photon Energy NV.

Společnost Photon Energy NV vydala dluhopis ve veřejné nabídce v březnu 2013 s pětiletou dobou splatnosti, pevnou úrokovou sazbou 8 % ročně a byla jedním z prvních emitentů na německém kapitálovém trhu, který nabídl čtvrtletní výplatu kupónu. Díky minimální investici ve výši 1.000 EUR byl dluhopis atraktivní pro drobné investory.

Newsletter