Po loňském poklesu letos ČR v žebříčku konkurenceschopnosti udržela 33. místo

Zapsaný ústav Spotřebitelské fórum coby odborný spolupracující partner za Českou republiku a švýcarský institut IMD dnes společně zveřejnili 31. vydání žebříčku konkurenceschopnosti. Letošní ročník žebříčku porovnává konkurenceschopnost 63 ekonomik světa. Srovnání vychází z 255 indikátorů, z nichž 163 je založeno na dostupných statistických údajích a 92 vychází z průzkumu mezi předními manažery v jednotlivých zemích. Průzkum se uskutečnil v měsících únor až duben 2020, tedy v době rozvíjející se pandemie COVID19. Statistické údaje vychází z doby před pandemií COVID19. Aktuální vývoj je tak reflektován pouze z části, když v dalších letech lze očekávat výraznější dopad pandemie na konkurenceschopnost jednotlivých států a další nárůst důležitosti efektivity zdravotního a vzdělávacího systému. Základní kategorie konkurenceschopnosti sledované v žebříčku jsou výkonnost hospodářství, efektivita vlády a podnikatelského prostředí a infrastruktura. Žebříček bude celosvětově přístupný od 16.6. 2020 11:00 CELČ na: www.imd.org/wcc.

Pozici nejvíce konkurenční ekonomiky obhájil Singapur. Prvenství Singapuru zohledňuje zejména schopnost této ekonomiky zachovat si navzdory negativnímu globálnímu vývoji svou významnou roli v mezinárodním obchodě i investicích. Vyniká také pokročilost jeho technologické infrastruktury a dostupnost kvalifikované pracovní síly. Druhou nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou se stalo Dánsko, které si v žebříčku polepšilo dokonce o šest pozic díky provázanosti silné ekonomiky s fungujícím trhem práce, zdravotním a vzdělávacím systémem. První trojici uzavírá Švýcarsko, kterému se podařilo vylepšit si svou pozici v žebříčku o jednu příčku již potřetí za sebou. Jeho úspěch jsou stejně jako u Singapuru spojený se schopností zachovat si svou robustní pozici v mezinárodním obchodě. Nadále se mu dařilo zlepšovat svou vědeckou infrastrukturu a zdravotní a vzdělávací systém.

USA se z předloňského prvního místa žebříčku propadly až na aktuálně 10 místo. Hlavním důvodem tohoto propadu je postižení jejich ekonomiky obchodní válkou s Čínou. Ta se také v důsledku negativního vlivu mezinárodního obchodu propadla ze 14 pozice před rokem až na 20 místo.

Spojené království si navzdory brexitu vylepšilo svou pozici v žebříčku o čtyři příčky a skončilo na 19 místě. Tamní vývoj byl zatím považován za příznivý pro podnikatele. Významný vliv na konkurenceschopnost však ještě mohou mít výsledky jednání o budoucím vztahu s EU po konci přechodného období po brexitu. Naproti tomu sousední Francie si o jednu příčku pohoršila a skončila na 32 místě. Německo setrvalo na 17 místě. Výrazné vylepšení pozice z 58 na 49 místo zaznamenalo Řecko, a to zejména díky zlepšení efektivity své vlády. Nejhůře se v žebříčku umístila znovu Venezuela.

Česká republika v žebříčku udržela loňské 33 místo. „Z bezprostředních konkurentů o umístění v žebříčku nás letos předskočil Kypr. Zároveň se však na jednu příčku za Českou republiku v konkurenceschopnosti propadlo dlouhodobě ekonomicky stagnující Japonsko.“ vysvětluje Kryštof Kruliš, předseda správní rady Spotřebitelského fóra.

V rámci zemí Visegradské skupiny Česká republika zůstává s umístěním na 33. příčce nadále nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou, před Polskem (39), Maďarskem (47) a Slovenskem (57).

„Dle dotazníkového šetření pokládají čeští manageři za největší výhodu naší ekonomiky kvalifikovanou pracovní sílu a úroveň vzdělanosti. Dobře v letošním ročníku hodnotili také nákladovou efektivitu a dostupnost financování. Schopnosti veřejného sektoru a konkurenceschopnost našeho daňového režimu naopak patří mezi nejméně často uváděné klady naší ekonomiky.“ dodává Kryštof Kruliš ze Spotřebitelského fóra.

Spotřebitelské fórum, z.ú. je otevřená nezisková platforma pro komunikaci mezi občany, občanskými sdruženími, firmami a státem. Propojujeme spotřebitelské organizace a firmy působící na domácím trhu s cílem hájit zájmy českých spotřebitelů zejména v oblastech jako je maloobchod, sdílená ekonomika, e-commerce, realitní trh, zdravotnictví nebo finanční služby. Další informace na www.spotrebitelskeforum.cz

Newsletter