Podnikatelé podávají hromadné trestní oznámení za nekalé praktiky

Nekalé praktiky společnosti Telefonní seznam České republiky a Slovenska vůči českým firmám by mohly v nejbližší době skončit. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) spouští zatím ojedinělou aktivitu, jejíž úspěšné zakončení by se stalo současně výstrahou pro všechny, kteří profitují na tom, že uvádějí firmy záměrně v omyl.

Společnost Telefonní seznam České republiky a Slovenska s.r.o rozesílá faktury, jejichž proplacení znamená pro podnikatele, že budou uvedeni v telefonním seznamu mobilniseznam.cz.  Na zadní části listiny, která na první pohled vypadá pouze jako daňový doklad, se ale nachází nabídka k uzavření smlouvy, která je uzavřena okamžikem úhrady částky uvedené na faktuře. Pokud tedy firmy jednou zaplatí obnos ve výši 3 tisíce korun, stávají se rukojmími společnosti a pod hrozbou pokuty ve výši 140 % ročního úroku musí každé následující čtvrtletí odvést totožnou částku za umístění v seznamu, a to aniž by o to postižená firma ve skutečnosti stála. Pokus o dohodu se společností neměl přitom šanci na úspěch.

Jednotlivé firmy se tak začaly obracet na AMSP ČR, která v rámci speciálního SOS útvaru asociace, řešícího systémovou šikanu podnikatelů, iniciovala v těchto dnech ve spolupráci s advokátní kanceláří CEE Attorneys podání hromadného trestního oznámení. „Trestný čin podvodu spáchá ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl. Orgány činné v trestním řízení musí nyní posoudit, zda postup uvedené společnosti byl skutečně veden v úmyslu uvést podnikatele v omyl, o čemž jsem osobně přesvědčena,“ uvedla Mgr. Iveta Koubková, vedoucí advokátka CEE Attorneys, která poškozené společnosti zastupuje. V případě, že soud rozhodne o vině, pak by se mohly poškozené společnosti domáhat náhrady škody z titulu poškozených a společnosti Telefonní seznam České republiky a Slovenska by hrozilo zrušení a následná likvidace.

Místopředseda AMSP ČR Zdeněk Tomíček uvádí: „Kvůli tomu, že je smlouva sjednaná mezi podnikateli, a nikoliv mezi obchodní korporací a nepodnikající fyzickou osobou, nevztahují se na společnost Telefonní seznam přísná pravidla spotřebitelských smluv. Poškozené společnosti tak nemohou bez dalšího od smluv odstoupit či použít jiné zákonné nástroje, které mají k dispozici spotřebitelé. Pokud by se však podařilo dokázat, že chtěla společnost protistranu záměrně uvést v omyl, znamenalo by to, že se dopustila trestného činu, za což by musela nést následky.“  Místopředseda hlavní tuzemské asociace, hájící zájmy malých firem, současně dodává: „Podání hromadného trestního oznámení při nekalých obchodních praktikách je v českém právním prostředí výjimečným krokem. Věřím, že by mohlo posloužit nejen poškozeným firmám, ale také jako precedens a odstrašující případ.“

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR doplňuje: „V poslední době se množí případy systémové šikany, zneužívání dominantního postavení nebo používání nekalých praktik vůči malým firmám a živnostníkům. Proto jsme v asociaci vybudovali speciální SOS útvar, který spolupracuje s policií, státními zástupci nebo nejlepšími advokáty a koordinujeme obranu podnikatelů na ekonomicko-právní bázi. Máme zatím velmi dobré výsledky, dokázali jsme vyhrát spory dealerům Hyundai vůči importérovi, pomáháme eliminovat šikanózní insolvence, zcizování firem na bázi falešných dokumentů, odvrátili jsme likvidační útoky na významné řemeslné učiliště a věříme si i v tomto případě.“

Newsletter