Podnikatelské odbory se stávají ombudsmanem živnostníků

Případ napadeného syna vietnamské podnikatelky inspektorem České obchodní inspekce v Jindřichově Hradci, který se stal před několika měsíci, jasně ukázal rostoucí roli Podnikatelských odborů jako veřejného kontrolora státu a jeho úřadu při jednání a chování vůči podnikatelům a živnostníkům.

Neprofesionální jednání při kontrole provozovny, kdy jeden z inspektorů slovně urážel personál prodejny a syna vietnamské podnikatelky dokonce fyzicky napadl, vyvolalo pozornost médií a začala ho nakonec vyšetřovat i policie.

Případem se totiž začaly zabývat Podnikatelské odbory, s Českou obchodní inspekcí o této kauze několikrát jednaly a postup ČOI kritizovaly.  I když se ČOI snažila Podnikatelské odbory z jednání vyloučit, proto se obrátily i na Ministerstvo průmyslu a obchodu, jejich snahy nezůstaly bez patřičné odezvy, která přispěla k řešení nepřijatelného jednání inspektora České obchodní inspekce vůči kontrolovaným podnikatelům.

Ředitelka odboru ministerstva Ivana Kocová prohlásila, že se „odborové organizace a organizace zaměstnavatelů považují za veřejně prospěšné právnické osoby“, ale že z toho nevyplývá jejich oprávnění jakkoli zastupovat osobu, vůči které se měl inspektor dopustit protiprávního jednání. Přesto se podle ní ČOI podáním Podnikatelských odborů zabývala a fakticky jim vyhověla. ČOI nakonec inspektora, který napadl syna vietnamského prodejce, zprostila výkonu služby a v srpnu na něj podala trestní oznámení pro možné podezření ze spáchání trestného činu.

Právní zástupce Podnikatelských odborů Petr Bauer prohlásil: „Při samozřejmém zachování principu presumpce neviny je zřejmé, že veřejné dostupné informace a skutečnosti ukazují jednání a chování úředníka, které do naší společnosti a právního státu absolutně nepatří. Věc nyní bude podle všeho projednána soudem, což se zdá více než žádoucím. Úředník je v současné chvíli zproštěn výkonu službu, a to po dobu trestního stíhání. V případě jeho pravomocného odsouzení bude jeho služební poměr ukončen“.

Díky aktivitě Podnikatelských odborů se tak podařilo, aby se nepřípustným jednáním kontrolora zabývaly orgány činné v trestním řízení a aby byl zveřejněn Etický kodex úředníků ČOI.

Newsletter