Podnikatelské odbory: Úředníci i jejich nadřízení obhajují nevhodné chování kontrolorů

Podnikatelské odbory se věnovaly dalšímu případu nevhodného chování kontrolorky, tentokrát z Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem, která přišla na kontrolu do provozovny kadeřnice Jitky Drahé. Stížnost kadeřnice na nepřijatelný postup úřednice nadřízený orgán smetl se stolu, proto se do celé věci zapojily Podnikatelské odbory.

Spor vznikl kvůli tomu, že po příchodu kontrolorky kadeřnice právě obsluhovala zákaznici, takže se nemohla kontrolorce hned věnovat. Úřednice to ignorovala, takže došlo k výměně názorů, pak odešla a po chvilce se vrátila s řidičem. Podle Podnikatelských odborů není jasné, v jaké pozici tam řidič vystupoval. Kontrola nakonec neproběhla, neexistuje o ní žádný záznam ani protokol. Paní Drahá si ale na chování úřednice stěžovala nejprve na Krajské hygienické stanici pro Ústecký kraj, ale nepochodila, proto do věci vstoupily Podnikatelské odbory a obrátily se na Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán.

Šéf podnikatelských odborů Radomil Bábek ve výzvě k přešetření způsobu vyřízení stížnosti paní Drahé upozornil na několik nesrovnalostí ze strany Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Kritizoval, že v odpovědi na stížnost paní Drahé neuvedli jména a služební čísla úředníků ani že nebyli vyslechnuti. „Vrcholem tvrzení je však to, že podle správního orgánu byl proveden výslech dotčených osob. V daném případě je jedinou dotčenou osobou sama stěžovatelka, její výslech rozhodně nebyl. Jak je možné, že si správní orgán dovolí tuto lež ve vyrozumění uvést a pracovat s ní jako s faktem,“ ptá se Bábek.

Od ředitele odboru ochrany veřejného zdraví MUDr. Jana Marounka přišla odpověď s těžko srozumitelným závěrem: „Na základě přezkoumání všech těchto výše uvedených rozhodných okolností, Ministerstvo zdravotnictví konstatuje, že nebylo prokázáno veškerých skutečností tak, aby o vině neexistovaly důvodné pochybnosti, tedy nebylo dokázáno důkazního břemene. Z uvedeného vyplývá, že podatelčina stížnost ze dne 30. 8. 2019 byla Ministerstvem zdravotnictví shledána jako nedůvodná.“

Právník Podnikatelských odborů Petr Bauer byl postupem ministerských úředníků nepříjemně překvapen, protože se s ním nesetkává poprvé. „Opakovaně se ukazuje, že veřejná kontrola státní moci a jejích úřadů v praxi selhává, protože úřady a úředníci vůbec stížnosti a obdobná podání neřeší nestranně a objektivně, ale každé takové podání vnímají zcela osobně a skoro ho staví do roviny souboje občana, podnikatele a sebe sama. Nešetří a neřeší, ale pouze obhajují svůj postup, typicky taktikou „tvrzení proti tvrzení“, chtějí po stěžovateli dokazovat, ač mají konat z úřední povinnosti a zjišťovat vše sami. Jejich odpovědi nemají žádné faktické ani právní závěry, občana chtějí „utahat“ a doufají, že přestane. Chápou se jako protistrana toho, kdo si stěžuje, což je bezbřehý omyl,“ prohlásil Petr Bauer.

Jako kdyby se znovu vracela doba, kdy občan neměl proti úřední mašinérii a státní zvůli žádnou šanci. Nezbývá než se ptát: Je tady stát pro nás, nebo občané pro stát?

Newsletter