Polovina Čechů je ochotná se kvůli práci přestěhovat

Možnosti kariérního růstu a lepší rovnováha mezi soukromým a pracovním životem je pro 52 % Čechů argumentem pro stěhování za prací, a to dokonce i do zahraničí. Nejlákavější jsou přitom pro většinu Čechů pracovní nabídky z Německa. 43 % českých zaměstnanců by se za prací stěhovalo jen v případě výrazně vyšší mzdy a 35 % v případě nabídky smysluplné práce. Na druhou stranu 52 % Čechů tvrdí, že by raději změnili práci, než místo bydliště. Vyplývá to z posledního průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad.

Populární země

V případě práce v zahraničí by Češi nejradši volili naše nejbližší sousedy, na prvním místě Německo, následované Rakouskem a Slovenskem. V celosvětovém měřítku respondenti průzkumu označili jako tři preferované země Spojené státy americké (28 %), Německo (25 %) a Austrálii (22 %). Z výsledků jasně vyplývá, že většina respondentů by raději zůstala v blízkosti svého domovského regionu nebo žila a pracovala v zemi, kde lidé hovoří stejným či podobným jazykem (Slovensko v případě Čechů, USA pro Brity, Austrálie pro občany USA).

Dojíždění za prací

I když je 61 % českých zaměstnanců ochotných za zajímavou prací dojíždět, pokud by si mohli vybrat, raději zvolí zaměstnání v docházkové vzdálenosti od svého domova. „Dlouhá doba dojíždění patří podle všech našich průzkumů mezi 5 hlavních důvodů pro změnu zaměstnání. Motivace k dojíždění nebo dokonce přestěhování musí být tedy skutečně výrazná, například růst mzdy o desítky procent,“ říká Jacek Kowalak, generální ředitel personálně poradenské společnosti Randstad, a dodává: „Výše mzdy sama o sobě ovšem už největším motivátorem není, k přijetí pracovní nabídky s dojížděním či přestěhováním lidi přesvědčí spíš její kombinace s dobře vyváženým pracovním a soukromým životem či zajímavým kariérním růstem.“

Diverzitě na pracovišti Češi příliš neholdují

Česká republika v současné době intenzivně láká pracovníky ze zahraničí. Z pohledu českých zaměstnanců je to však jen důsledek nedostatku lidských zdrojů na českém pracovním trhu, nikoliv snaha o cílené budování národnostně různorodých týmů. Téma diverzity na pracovišti tak zatím čeští zaměstnanci neřeší. Dokonce jen 47 % respondentů průzkumu uvedlo, že rádo pracuje s lidmi z jiných kultur. „Je zřejmé, že hlavní motivací pro nábor pracovníků z ciziny je právě vyčerpaný český trh práce. Hledají se jak manuální pracovníci, tzv. modré límečky, tak i kvalifikovaní experti pro kancelářské profese. V některých oborech již cizinci tvoří podstatné procento zaměstnanců, je proto s podivem, že mezi Čechy stále vládne jakási zdrženlivost a uzavřenost. Radost z práce s lidmi z jiných zemí a kultur u nás projevil 2. nejnižší počet respondentů ze všech zkoumaných zemí a i ochota pracovat v zahraničí je o desítky procent nižší než v okolních zemích,“ komentuje Jacek Kowalak.

Newsletter