Poradenská společnost BDO posiluje své zastoupení v Brně

Mezinárodní poradenská společnost BDO rozvíjí od letošního roku své aktivity v jihomoravské metropoli. Od minulého roku funguje nová pobočka BDO Tax v Brně, která se specializuje na odborné daňové poradenství pro celý moravský region. Společnost tak reaguje na požadavky lokálních klientů, kteří i v době moderních technologií vítají a oceňují osobní kontakt. Tým se primárně zaměřuje na složitější daňové otázky s využitím know-how specialistů v Praze i Ostravě. Nabízí také vzdělávací semináře pro klienty.

Nová kancelář BDO Tax v Brně umožní flexibilněji reagovat při poskytování služeb daňového poradenství klientům z Moravy. Ti si zpravidla daně řeší lokálně a pomoc BDO Tax poptávají při komplikovanější agendě jako je ošetření složitějších daňových problematik často s prvky zahraničního zdanění, zpracování náročnějších daňových přiznání, či oblast převodních cen. „Naší velkou výhodou je, že v případě složitější problematiky, například u převodních cen, investičních pobídek, výzkumu a vývoje či daňových kontrol, mohou pracovníci nové pobočky jednoduše využívat také znalostí kolegů ze specializovaných oddělení v Praze a Ostravě, a stejně tak snadno se mohou obracet na zahraniční kolegy z mezinárodní BDO sítě v případě zahraničního zdanění,“ vysvětluje Petr Němec, který má novou pobočku z pozice partnera BDO Tax na starost.

Být blíže klientům

Hlavní motivací k vytvoření nového detašovaného pracoviště je možnost efektivněji organizovat osobní schůzky, a tím rychleji a lépe porozumět potřebám klientů. „Cílem nové pobočky je vyjít vstříc těm lokálním firmám, pro které mají osobní schůzky s daňovými poradci vysokou přidanou hodnotu. Tím mám na mysli i místní, řekněme, rodinné firmy, v jejichž managementu často působí rodinní příslušníci, pro které jsou společné osobní diskuze nenahraditelné. Nabízet chceme také semináře pro klienty z oblasti daní,“ říká Petr Němec. Za krátkou dobu působení v Brně stihla společnost uspořádat velký daňový seminář pro více než stovku účastníků. Další se zaměří na daňové aspekty vysílání cizinců do České republiky.

O nové pobočce

Nová pobočka má sídlo na adrese Smetanova 1022/19. Chod kanceláře v současnosti zaštiťují dva daňoví poradci s několikaletou praxí – Adam Fabík a Kateřina Zeldová.

Newsletter