Povinné navýšení dovolené na pět týdnů zásadně odmítáme

Pět týdnů dovolené je již dnes poměrně běžným benefitem, firmy proto rozhodně nepotřebují, aby jim jej někdo “dal příkazem”. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se staví zásadně proti návrhu povinného navýšení dovolené na pět týdnů.

Pracovní trh a poptávka po zaměstnancích je tím nejlepším impulsem k poskytování například prodloužené dovolené. Čím více je flexibilních (trhem nesených) opatření, tím zdravější a odolnější je ekonomika, zvláště v dobách hospodářských poklesů. Naopak, čím více je umělé regulace a represivních opatření, tím hůře ve finále ekonomika prosperuje, a doplatí na to téměř všichni.

Prodloužená dovolená je navíc často benefitem, který si mohou dovolit i malé a střední podniky, jakkoli je to obvyklejší na THP pozicích či ve středním a vyšším managementu firem. Ani tam za vás práci sice nikdo neudělá, protože zastupitelnost je nízká, ale je možné si ji flexibilněji rozložit. Ve výrobě je to pochopitelně o něco obtížnější, ale i s tím si firmy mnohdy poradí. Je nekorektní firmám vzít možnost motivace zaměstnanců, respektive tlačit je k navyšování benefitů.

Místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková k tomu uvádí: „V době, kdy stav pracovního trhu dusí ekonomiku, kdy vláda nepřiměřeně reguluje vstup cizích pracovníků na trhu a kdy je obtížné vykrývat zakázky z důvodu nedostatku lidí, není jasné, jak si navrhovatelé představují fungování firem se stále se prodlužující nepřítomností pracovníků v procesu.“

Náklady firem jsou nyní silně zatíženy raketově rostoucími mzdami a vysokými odvody státu, nově k nim přibylo zrušení karenční doby a úhrada stonání zaměstnanců v prvních třech dnech případné indispozice. Další povinný týden dovolené tak lze považovat téměř za výsměch těm, kteří tvoří hodnotu a reálně platí chod státu.

„Začínat legislativně upravovat něco, co v podstatě funguje, považuji za zcela nesmyslné – obzvláště v situaci, kdy máme v legislativě řadu jiných špatně nastavených pravidel, které si o změnu vyloženě říkají“, komentuje tuto problematiku místopředseda představenstva pověřený řízením AMSP ČR Zdeněk Tomíček. „Zrušením karenční doby dochází k omezení sick-days. Zavedením pětitýdenní pracovní doby dojde k omezení dalšího benefitu, kdy mnoho zaměstnavatelů již dnes pátý týden jako bonus nabízí. Bylo by bláhové si myslet, že tyto kroky povedou k lepšímu plošnému postavení zaměstnanců. Výsledkem bude pouze negativní dopad na podnikání malých a středních zaměstnavatelů, kteří již nebudou schopni další benefity nad rámec zákona nabízet a stanou se tak na trhu práce hůře konkurenceschopní a pro zaměstnance neatraktivní“, doplňuje Tomíček.

Newsletter