Prabos zaznamenal rekordní pololetí a potvrzuje výhledy

Prabos v první polovině roku 2019 plnil očekávání managementu nad plán. Tržby vzrostly meziročně o 77 procent. Zisk EBITDA za první polovinu roku dosáhl výše 46,5 milionu korun. Vedení společnosti také potvrdilo roční výhledy.

Tržby Prabosu meziročně vzrostly o 77,2 procent (1H/2019 vs. 1H/2018). K červnu 2019 Prabos plnil své celoroční odhady tržeb na rok 2019 z 58 procent. Hrubá marže Prabosu se meziročně téměř zdvojnásobila z 15,6 procenta na 30,6 procenta díky výrazně vyšším tržbám. Zvýšení hrubé marže se odrazilo i na vysoké EBITDA (46,5 milionu korun vs. 8,4 milionu korun) a velice silné EBITDA marži (20,2 procenta); EBITDA tak k polovině roku 2019 tvořila téměř 73 procent odhadované EBITDA na celý rok 2019. Čistý zisk před zdaněním rovněž zaznamenal výrazné zlepšení a dosáhl 39,5 milionu korun.

Zadlužení v absolutním vyjádření (čistý dluh) v porovnání s koncem roku 2018 vzrostlo o 26 milionu korun; v relativním vyjádření k vlastnímu kapitálu (D/E) však díky silné ziskovosti a vyššímu vlastnímu kapitálu mírně pokleslo a dosáhlo velice nízké úrovně 0,6x. „Prabos v první polovině roku 2019 prokázal schopnost dostát nastaveným očekáváním, generovat vysokou úroveň ziskovosti a zároveň si udržel nízkou úroveň zadlužení, což zvyšuje stabilitu společnosti do budoucna,“ komentoval výsledky analytik finanční skupiny STARTEEPO Adam Maryniok.

Potvrzení výhledů i předpokládané dividendy

Prabos očekává v roce 2019 tržby necelých 400 milionů korun a zisk EBITDA na úrovni 63,8 milionu korun. Předseda představenstva a spolumajitel společnosti Jaroslav Palát potvrdil výhled pro letošní rok: „Firmě se daří plnit plán a zatím to vypadá, že bychom měli být schopni dostát svého slibu výplaty 60 procent čistého zisku na dividendě.“

Podle dřívějších odhadů finanční skupiny STARTEEPO by se mohla dividenda za rok 2019 pohybovat na úrovni 28,9 korun na akcii. Hrubý dividendový výnos by tak k poslední aukční ceně na trhu Start mohl dosáhnout úrovně 7,2 procenta.

 

Newsletter