Přebytek státního rozpočtu ke konci února klesl na 25,8 miliardy Kč

Přebytek státního rozpočtu ke konci února klesl na 25,8 miliardy Kč. Celkové příjmy rozpočtu k 28. únoru dosáhly 229,2 miliardy Kč a celkové výdaje 203,4 miliardy Kč. Loni v únoru byl rozpočet v přebytku 3,7 miliardy korun. Lepší výsledek hospodaření výrazně ovlivnily prostředky přijaté z EU a FM, které byly v na konci letošního února meziročně vyšší o 20,4 miliardy Kč.

Hospodaření státního rozpočtu očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a FM by skončilo schodkem ve výši 0,3 mld. Kč. Ve stejném období roku 2017 by takto očištěný výsledek představoval schodek ve výši 4,0 mld. Kč.

 

Newsletter