Příjmy domácností v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 2,8 %

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 3,1 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 3,8 % a míra úspor poklesla o 0,8 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 1,4 procentního bodu.

Nefinanční podniky

Míra zisku v 1. čtvrtletí byla 46,3 %, což je o 0,2 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 0,9 p. b.1 méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 7,7 %1. Míra investic proti předchozímu čtvrtletí výrazněji poklesla o 1,4 p. b. a dosáhla 27,7 %. Meziročně klesla o 1,0 p. b.

Domácnosti

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostl v 1. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 3,1 %, meziročně o 2,8 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla mezičtvrtletně ještě rychlejší tempem, konkrétně o 3,8 % a meziročně o 2,3 %.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 1. čtvrtletí hodnoty 33 581 Kč a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 0,8 %, meziročně o 2,4 %.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor, a to 10,6 %. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,2 p. b. a dosáhla 8,8 %.

Newsletter