Proč spotřební půjčky podněcují neuvážené chování

Úvěrový trh v České republice zlevňuje a nahrává tak zájemcům o uzavření spotřebitelských půjček. To vyplývá z interních dat portálu Porovnej24.cz, který se zaměřuje na srovnání cen půjček a dalších finančních produktů. Ačkoliv je nyní úvěrový trh k žadatelům o půjčku vstřícný, neměli by občané zapomínat na zhodnocení svých finančních možností při splácení a na možná rizika, která jsou s půjčkami spojena.

Jak předejít komplikacím při uzavírání půjčky?

  • Snažte si vytvořit finanční rezervu, vyhýbejte se zbytečným půjčkám na dovolenou nebo drahou elektroniku
  • Pokud si potřebujete půjčit, spočítejte si, kolik můžete splácet
  • Ověřte si vybranou společnost
  • Důkladně se seznamte se smlouvou a všemi spojenými poplatky
  • Pečlivě si hlídejte všechny platby
  • Pečlivě si přebírejte poštu
  • Neignoruje upomínky, dopisy, hovory
  • Pokud nemůžete splácet, nestrkejte hlavu do písku. Komunikujte s věřitelem, buďte aktivní!
  • Pokud se věřitel obrátí na soud, budete vyzván k zaplacení, poté bude vydán tzv. exekuční titul
  • V případě zahájení exekuce, máte 30 denní lhůtu na zaplacení dluhů se sníženými náklady. S exekutorem spolupracujte, můžete dosáhnout pro vás výhodnějších podmínek splatnosti a předejdete neustálému zvyšování dluhu

 

V současné době se ceny úvěrů nachází na velmi nízké úrovni. „Oproti minulému roku zaplatí lidé za stejnou půjčku o 6 % méně,“ říká Zbyněk Laisek z Porovnej24.cz. „V porovnání s předchozími lety je rozdíl v cenách ještě markantnější. Oproti roku 2014 nyní žadatelé o půjčku zaplatí dokonce o 12 % méně,“ doplňuje.

Ostrý konkurenční boj o zákazníky mezi úvěrovými firmami má pozitivní dopad na žadatele. Firmy se totiž snaží proces půjčování co nejvíce modernizovat a zefektivňovat. Zatímco před několika lety trvalo vyřízení půjčky 2 – 3 dny, dnes řada společností nabízí schválení úvěru v rámci několika hodin nebo dokonce minut. Drtivá většina poskytovatelů rovněž umožňuje vyřídit půjčku i na dálku. Přibývá také firem, které nabízí například i doručení peněz až do domu.

Bohužel vyšší komfort při uzavírání úvěrů může vést některé žadatele k nezodpovědnému a zbytečnému zadlužování. Nejčastějším problémem je především vytloukání půjčky jinou půjčkou nebo pořizování věcí, které člověk pro svůj život primárně nepotřebuje. „Velmi častým jevem je například situace, kdy má žadatel několik nesplacených úvěrů, je ve velké finanční tísni, ale přesto si chce půjčit třeba dvacet tisíc korun na nový model telefonu,“ říká Laisek. „Bohužel se poměrně často setkáváme i s případy žadatelů, kteří například vůbec netuší, že půjčku, kterou se rozhodli uzavřít, budou muset také splácet,“ doplňuje.

S tímto tvrzením souhlasí i prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil. „Důrazně nedoporučujeme, aby si lidé, kteří třeba v současné době čelí exekuci, často i mnohočetné, brali další půjčky na zbytné věci. Naopak by měli takovým půjčkám předcházet a co nejdříve splatit současné dluhy, aby se jejich problémy více neprohlubovaly. Pokud uzavírají další půjčky, které mají sloužit ke splacení půjček dřívějších, hrozí, že se dostanou do začarovaného kruhu, ze kterého se jen velmi obtížně dostává ven.“

Společnost Porovnej24.cz proto poukazuje i na stinnou stránku úvěrového trhu. Nynější vysoká konkurence má sice výhodu v levnějších cenách půjček, ovšem skýtá jedno výrazné negativum. Tím je široké rozpětí mezi kvalitou jednotlivých firem. Rozdíly mezi cenami půjček a solidností poskytovatelů můžou být propastné – u některé firmy můžete sjednat úvěr s úrokem 5 %, zatímco u jiné může být úrok o desítky procent vyšší. Právě proto by měl klient pečlivě zvážit, u které firmy si půjčku vyřídí, zjistit si informace o běžné výši úroků na trhu a využít například služeb cenových srovnávačů. Při výběru vhodné úvěrové firmy by se měl rovněž zaměřit na serióznost dané úvěrové společnosti. Podvodnou firmu prozradí například nekvalitně provedená webová stránka, na které chybí kontaktní údaje. Podezřelá je rovněž situace, kdy je půjčka vedena na fyzickou osobu. Proto se vždy vyplatí ověřit si solidnost úvěrové firmy na stránkách České národní banky, kde je uveden seznam všech licencovaných subjektů.

Nebezpečnost půjček na nejnovější elektroniku nebo letní dovolenou potvrzují i samotní exekutoři. „Lidé si často neumí spočítat, kolik si mohou dovolit měsíčně splácet. Často si neuvědomují, že se kvůli splátce nového telefonu mohou opozdit třeba i s platbou svým obvyklých výdajů. Při neplacení pravidelných splátek pak mohou velmi rychle růst i úroky z prodlení,“ říká prezident exekutorské komory Vladimír Plášil. „Vedle samotné výše splátek by se měli občané zaměřit i na další smluvní podmínky jako jsou měsíční poplatky a především sankční podmínky. Zejména hodnota RPSN pak ukazuje výhodnost či nevýhodnost úvěru,“ doplňuje. Pro zdárné splácení půjčky i všech obvyklých závazků je nutné pečlivě si hlídat data splatnosti všech plateb.

V případě, že se však dlužník dostane do obtížné situace, kdy nemůže pokračovat v pravidelném splácení svého dluhu, není potřeba ihned propadat panice. Stále totiž existuje řada možností, jak takovou situaci zachránit. Základním předpokladem je aktivní komunikace s poskytovatelem úvěru. „Mnoho lidí se naopak snaží nepříjemné situaci vyhnout, nereagují na upomínky nebo si nepřebírají poštu. Pokud ani přes výzvy věřitele nebudete schopni splácet, může se věřitel obrátit na soud. Soud může určit lhůtu, ve které byste měli dlužnou částku splatit. V případě, že ani v tuto chvíli nezaplatíte své dluhy, vydá soud tzv. exekuční titul, který věřitele opravňuje k vymáhání dlužné částky pomocí soudního exekutora. I přesto stále existuje šance splatit své dluhy a to ihned po nařízení exekuce,“ doplňuje Plášil. Právě od doručení první exekuční výzvy běží 30denní lhůta, ve které můžete dluh se sníženými náklady uhradit. Ani v tomto případě nezapomínejte na aktivní komunikaci se soudním exekutorem. Můžete se tak třeba domluvit a splátkovém kalendáři.

Newsletter