Program poskytne podnikatelům zvýhodněnou záruku za nabídku

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) spouští ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) program VADIUM 2018 až 2013. Ten je určený na podporu malých a středních podnikatelů formou záruk za nabídku ve výběrových nebo zadávacích řízeních. Záruka bude poskytována jako jistina k veřejné zakázce či soutěži o nejvhodnější nabídku na dodání výrobků, zboží, služeb a stavebních prací. Výše poskytované záruky se bude pohybovat v rozmezí 50 tisíc až 5 milionů Kč a bude se vztahovat na projekty realizované na území ČR.

Program VADIUM 2018 až 2023 odstartuje 2. července 2018 a zaměří se na podporu malých a středních podnikatelů ve formě poskytnutí zvýhodněné záruky za účast ve výběrových nebo zadávacích řízeních, které budou vyhlášené subjektem se sídlem v ČR. Předmětem takového řízení může být dodávka výrobků, zboží, služeb nebo stavebních prací. „Očekáváme, že by prostřednictvím tohoto programu mohlo být podpořeno až 3 000 podnikatelů, resp. vystaveno až 3 000 záruk,“ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Program VADIUM 2018 až 2023 byl schválen vládou ČR na základě Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 – 2020 o podpoře malého podnikání v polovině března 2018 a včleňuje pod sebe produkt Záruka za nabídku, který ČMZRB poskytovala podnikatelům bez rozdílu velikosti za podobných podmínek od roku 2013. V rámci něho doposud vystavila více než 2 000 záruk v celkovém objemu přes 980 milionů Kč.

Příjem žádostí bude zahájen 2. července 2018. Žádosti budou přijímat všechny pobočky, jejichž přehled najdete zde. Samotnou výzvu k žádosti programu pak zase zde. Program VADIUM 2018 až 2023 bude financován z národních zdrojů a poběží dle nařízení Evropské komise v režimu podpory de minimis.

Newsletter