Projekt Model Zdoňov může zachránit ČR před suchem. Nově se inkubuje v UP21

Model Zdoňov, který navrací vodu do vysušené krajiny, zvítězil v kategorii nápad v soutěži E.ON Energy Globe. Zároveň také vyhrál inkubaci od UP21, který je partnerem soutěže. Projekt se ve fázi studie proveditelnosti zaměřil na nápravu krajiny v okolí obce Zdoňov u Náchoda, aby lépe zadržovala vodu v regionu, kde přes léto většina toků vysychá. Model poprvé realizoval v roce 2016 spolek Živá voda s týmem expertů vedeným Jiřím Malíkem. Projekt však byl zároveň tvořen s myšlenkou jeho snadné přenositelnosti i na jiná místa v České republice či v Evropě s cílem obnovy hydrologického režimu celého území.

„Sucho a zadržování vody v krajině je téma, které v posledních letech rezonuje společností. Řada startupů, pokud zrovna nenabízí udržitelný produkt, bere odpovědnost k životnímu prostředí jako samozřejmou součást interní kultury již od svého založení. Model Zdoňov je unikátní tím, že je přenositelný nejen do volné krajiny, ale i do měst, s potenciálním využitím pro firmy a majitele pozemků. Věříme, že se lidé budou stále více zajímat, jak působí na okolní krajinu, a budou chtít toto řešení využít. Jsme proto rádi, že Model Zdoňov projde inkubací v UP21,“ řekl Vítek Šubert, spoluzakladatel a CEO inkubátoru UP21, jehož součástí jsou i úspěšné startupy SENS, Shipvio či Spaceflow.

„Za spolek Živá voda a všechny své spolupracovníky bychom všem, co ocenili přínos našeho řešení, rádi poděkovali. Po letech odříkání to nejen pro nás osobně znamená určitou vzpruhu. Především proto, že se i soukromý sektor začíná výrazněji zajímat o životní prostředí. Je to pro nás důkaz, že někteří podnikatelé vidí, že jejich činnost nelze donekonečna oddělovat od prostoru, ve kterém se odehrává – tedy od přírody. Je to povzbuzující také proto, že naděje pro lidstvo s výzvami, které před nás staví klimatická změna, stojí a padá na tom, zda začneme všichni táhnout za jeden provaz. Inkubace ze strany UP21, i když jsme za ni vděčni, je pro nás zatím velká neznámá. Náš projekt krajinného plánu ČR do fáze studie proveditelnosti je totiž postaven na nekomerční bázi. Přesto pro nás bude velká výzva a překvapení, zda dojdeme s UP21 až ke komerčnímu produktu pro evropský trh či dosáhneme zásadní inovace ohledně managementu našeho projektu,“ řekl Jiří Malík, předseda spolku Živá voda, z. s.

Replikace Modelu Zdoňov poslouží jako nástroj vzniku krajinného plánu pro Českou republiku. Rovněž počítá s tím, že do mapování krajiny bude zapojena i širší veřejnost. Projekt se zabývá nejen fyzickou realizací, ale klade důraz i na základní know-how, jež bude použitelné pro jakýkoliv typ krajiny poškozený příliš intenzivním zemědělstvím a vodohospodářskými úpravami. Cílem je nejen zlepšení zadržování vody a návrat původní biodiverzity, ale také možnost adaptace krajiny i měst na klimatické ohrožení. Pro představu, jenom nápravou veškeré zemědělské půdy v České republice pojme krajina desetkrát větší objem vody, než kolik zadrží přehrada Orlík. Pokud by se Model Zdoňov aplikoval na celé území, byl by to dokonce dvojnásobek.

Model ruší technické zásahy člověka do krajiny, vytváří tůně i mokřady

Model Zdoňov byl realizován na ploše 20 km², kde obnovil původní zadržování vody v krajině pomocí obnovy toků, mokřadů, rybníků a tůní. Dále pak zvýšením podílu stromů a keřů ve volné krajině, včetně návrhu nových lesů a dalších úprav pro zlepšení biodiverzity. Klíčovým opatřením je i znefunkčnění systému odvodnění pastvin, luk a orné půdy, především pak částečné odstavení meliorací – soustav trubek a kanálů v krajině, které původně měly pomoci zemědělcům k lepšímu hospodaření. Místo toho však dnes přispívají k znehodnocení půdy a masivnímu vysoušení krajiny.

Newsletter