Průzkum agentury Reuters: 55 % oslovených ekonomů neočekává ukončení japonské akomodativní měnové politiky do července 2024, ukončení cílení výnosové křivky v roce 2024 čeká 73 % oslovených, konec záporných sazeb v témže roce pak 41 %

Newsletter