Průzkum: Jen čtvrtina Čechů věří, že rozhodnutí EU jsou v zájmu Česka

Jen čtvrtina Čechů věří, že rozhodnutí Evropské unie jsou v zájmu Česka. Přitom ale podle téměř dvou třetin lidí jsou hodnoty demokracie, spolupráce a integrace v EU prospěšné obraně států. Vyplývá to z dubnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Lidé v poslední době podle centra negativně hodnotili hlavně postup unie v uprchlické krizi.

Že se rozhodnutí EU shodují se zájmy republiky, si myslí pouze 26 procent Čechů. Jen 22 procent také říká, že jsou rozhodnutí unie v zájmu jim podobných lidí. Meziročně podíl kladných odpovědí klesl, před rokem dosahoval téměř třetiny dotázaných. Propad pravděpodobně souvisí s uprchlickou krizí. Podle průzkumu CVVM z konce minulého roku vnímají více než čtyři pětiny Čechů počínání EU v krizi negativně. Ještě nižší byl podíl pozitivních odpovědí v průzkumech z let 2012 a 2013.

Kolem 60 procent lidí si ale stále myslí, že unie zastává hodnoty demokracie a spolupráce a že integrace v EU je prospěšná obraně státu či ekologii. Většina dotázaných také uvedla, že se v unii uplatňuje solidarita a že členství v EU prospívá hospodářství a kultuře. Naopak za škodlivou považuje větší podíl Čechů unijní integraci v oblasti politiky a negativně hodnotí většina lidí uplatňování tolerance a rovnosti. U všech zmíněných oblastí a hodnot meziročně klesl podíl kladných odpovědí.

Průzkum CVVM se uskutečnil od 4. do 11. dubna. Zúčastnilo se ho 1063 obyvatel Česka ve věku nad 15 let. Podle dříve zveřejněných údajů z tohoto průzkumu je důvěra Čechů v Evropskou unii nejnižší od roku 2003, kdy v referendu schválili vstup do unie. EU nyní věří jen zhruba třetina lidí.

Newsletter