Průzkum ukázal, jak se žije zrakově postiženým v České republice

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) u nás v roce 2013 žilo 65 tisíc zrakově postižených, tedy osob, jejichž vadu zraku brýle ani čočky již nedokážou zkorigovat. Některé odhady hovoří o 75 až 80 tisících, ucelenější data o jejich životních podmínkách jsou každopádně vzácná. OrCam Technologies, inovátor na poli asistenční technologie založené na umělé inteligenci, proto provedl online průzkum mezi zrakově postiženými. Dotázaní jsou z bezmála dvou třetin (62,5 %) prakticky či úplně nevidomí, 31,3 % trpí těžkou a 12,5 % silnou či střední slabozrakostí.

Pro drtivou většinu respondentů (86,7 %) je nejobtížnější všednodenní aktivitou pohyb ve veřejném prostoru a cestování veřejnou dopravou. Jen 6,7 % dotázaných považuje veřejný prostor za dostatečně uzpůsobený pro zrakově postižené. Pětina se nejvíce potýká s vedením domácnosti, oblékáním se a podobnými úkony. Dvě třetiny respondentů žijí ve společné domácnosti se svými partnery nebo příbuznými a 73,3 % účastníků průzkumu jako svoji nejnezbytnější „pomůcku“ označilo svoje blízké. Zároveň 46,7 % na stejnou otázku, která umožňovala označit více odpovědí, uvedlo, že by se neobešli bez asistenčních pomůcek.

Dvě pětiny respondentů jsou spokojeny s pomůckami, které již využívají. Přibližně stejný podíl by si přál elektronickou čtečku a 6,7 % potřebuje vodícího psa. Téměř devět z deseti dotázaných (86,7 %) má zkušenost s žádáním o asistenční pomůcku. Ovšem jen 16,7 % obdrželo finanční podporu na pořízení přístroje v šedesátidenní lhůtě, ve které má Úřad práce rozhodnout o jejím poskytnutí. Přibližně polovina respondentů musela čekat mezi dvěma a šesti měsíci, a čtvrtina dokonce rok či déle.

„Kvalita života zrakově postižených roste bezprecedentním tempem díky inovativní technologii jako je právě OrCam MyEye 2, nejpokročilejší nositelná asistenční pomůcka založená na umělé inteligenci,“ vysvětluje Martin Říha ze společnosti Sagitta, distributora OrCam na českém trhu. „Jak ovšem jasně vyplývá z našeho průzkumu, stále je toho dost co zlepšovat. Zejména je nutné snížit administrativní náročnost a délku procesu, kterým musí hendikepovaní projít, aby získali pomůcky, bez kterých se neobejdou.“

OrCam MyEye 2 je přístroj o rozměru prstu, který přečte jakýkoliv tištěný text, a to i z obrazovky počítače nebo displeje telefonu. Také rozpoznává obličeje, barvy či bankovky, a podle čárových kódů výrobky v obchodě. Jedinečný přístroj kromě českého jazyka ovládá také angličtinu a němčinu, a posbíral dlouhou řadu ocenění, mimo jiné na největším světovém veletrhu spotřební elektroniky CES.

O OrCam Technologies: OrCam zabudoval technologii umělého vidění do nositelného zařízení, které zlepšuje kvalitu života nevidomých a slabozrakých osob a zvyšuje míru jejich soběstačnosti. Své využití najde i u lidí, kteří mají problémy se čtením, včetně dyslexie nebo zrakové únavy. Izraelskou společnost OrCam založili v roce 2010 profesor Amnon Shashua a Ziv Aviram, spoluzakladatelé společnosti Mobileye, která vyvíjí inovace pro automatické řízení automobilů a v roce 2017 ji odkoupila společnost Intel Corp. za 15,3 miliard dolarů.

Newsletter