Průzkum: Zaměstnavatelé jsou spokojeni se systémem závodního stravování

Téměř čtyři pětiny tuzemských zaměstnavatelů si přejí zachování současného systému závodního stravování a nechtějí do něj dělat žádné výraznější zásahy. Zvažovaný neadresný výdajový paušál by totiž na rozdíl od nynější podpory stravování nemotivoval pracovníky k pravidelným obědům.

Že by zavedení paušálu snížilo návštěvu jídelen či chození na obědy jsou přesvědčeni jak zaměstnavatelé poskytující příspěvek do kantýn, tak stravenky (73 % resp. 65 %). Vyplývá to z průzkumu společnosti PPM Factum pro Svaz průmyslu a dopravy ČR a Unii zaměstnavatelských svazů ČR, který se uskutečnil v prosinci 2019.

„Protože plán na zavedení stravovacího paušálu ve společnosti hodně rezonuje, nechali jsme si vypracovat reprezentativní průzkum na vzorku 333 tuzemských společností, aby byl co nejobjektivnější,“ říká Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

„Obecně jsme k neúčelovému paušálu skeptičtí, protože se obáváme, že by neúčelový příspěvek na stravu mohl být zaměstnancem použitý k jiným účelům než pro zakoupení stravy během pracovní směny,“ říká Michal Šebo, Senior HR Manager společnosti Amazon. Podle něj je velmi pravděpodobné, že někteří zaměstnanci budou preferovat využít hotovost k jiným účelům, než k zakoupení oběda, který společnost svým zaměstnancům poskytuje v podnikové kantýně. „Současný systém zajišťuje, že zaměstnanec během směny využije nabídku kvalitní teplé stravy, která má pozitivní vliv na jeho angažovanost a výkon a obávám se, že by paušál mohl zavedený systém stravování v jídelnách ohrožovat,“ doplňuje Šebo.

Firmy vědí, že pravidelné a kvalitní obědy mají vliv na spokojenost, zdraví i pracovní výkon zaměstnanců. Proto je plných 99 procent zaměstnavatelů přesvědčeno, že je důležité, aby zaměstnanec měl během směny plnohodnotný oběd. Tři čtvrtiny zaměstnavatelů se podle průzkumu domnívají, že vynechání oběda nebo nedostatečný oběd snižuje produktivitu práce. Proto mají zaměstnavatelé zájem na zachování současného systému podpory stravování. „Systém zaměstnaneckého stravování možná není dokonalý, ale jako celek dlouhodobě v České republice funguje. Proč měnit něco, na co jsou zaměstnavatelé i zaměstnanci zvyklí a jsou s tím v podstatě spokojení?“ uvádí Jiří Nekovář, předseda expertního tým pro daně a pojištění Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

K rezervovanému postoji k paušálu je vedou také obavy, že by nefungoval jako motivační faktor jejich personální politiky. Sedm z deseti zaměstnavatelů si myslí, že finanční paušál by zaměstnanci přestali registrovat jako bonus, o tom, že by paušál byl brán jako nároková část mzdy je pak přesvědčeno dokonce osm zaměstnavatelů z desítky.

Firmy se na druhou stranu domnívají, že zaměstnanci budou hotovost preferovat před adresným příspěvkem na stravování. Tlak na zavedení paušálu u svých pracovníků očekává sedm z deseti společností. Téměř polovina (49 procent) pak uvádí, že by paušál z tohoto důvodu nakonec zavedla.

„Ze zavedení neúčelového paušálu máme zásadní obavy,“ říká Vladimír Staněk, generální ředitel společnosti ARAMARK. „Závodní stravování je jeden z nejžádanějších benefitů a zásadně se podílí na zdraví zaměstnanců, dobrém pracovním výkonu i bezpečnosti práce. Tlak i menší části zaměstnanců, kteří upřednostní neúčelový paušál, bude mít zásadně negativní dopad na ochotu zaměstnavatelů tuto stravovací službu podporovat. V řadě případů to bude znamenat, že například o víkendech nebo při nočních směnách budou zaměstnanci odkázáni jen na donesené jídlo nebo nějakou balenou bagetu z automatu, protože zaměstnavatel nebude moci dotovat firemní kantýnu, pokud bude nucen vyplácet neúčelový paušál. A to nás vrátí o desítky let zpět,“ vysvětluje Vladimír Staněk.

Kromě negativní dopadů na stravování zaměstnanců nevidí zaměstnavatelé ani přínosy paušálu v oblasti úspory administrativy. 91 % zaměstnavatelů se domnívá, že úspory administrativy v případě zavedení neúčelového finančního paušálu by byly malé nebo žádné.

Newsletter