První investiční VC fond z Národního plánu obnovy ČR bude spravovat Tensor Ventures

Investiční společnost Tensor Ventures byla vybrána jako správce prvního fondu rizikového kapitálu (VC), který bude financován z Národního plánu obnovy ČR (NPO ČR) v rámci nástroje tzv. Fondu fondů RRF. Nástroj má na starosti a odpovídá za něj Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR), její realizaci a zejména samotný výběr správce pak svěřilo nezávislému Evropskému investičnímu fondu (EIF).

Zaměřením prvního fondu svěřeného Tensor Ventures budou investice do digitálních inovativních firem a start-upů v nejranější fázi (tzv. pre-seed). Vždy bude přitom koinvestovat s dalšími profesionálními VC investory, čímž podpoří rozvoj tohoto segmentu trhu a také vznik nových VC fondů zaměřených právě na pre-seed. Významně tak pomůže vzniku a rozvoji inovativních projektů v nejcitlivější a nejrizikovější úvodní fázi podnikání.

Projekt koinvestičního fondu Tensor Ventures Co-investment Fund dnes v Praze představil Roman Smola a tým Tensor Ventures, Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací MPO ČR, zástupci EIF a profesní asociace CVCA (Czech Venture Capital & Private Equity Association).

Tensor Ventures Co-investment Fund cílí na celkovou velikost 50 milionů eur (přibližně 1,25 mld. Kč). Do 20 milionů eur (přibližně půl miliardy českých korun) bude investováno právě z NPO ČR prostřednictvím EIF. Ostatní peníze plánuje Tensor Ventures získat od soukromých investorů. Během příštích pěti let  chce investovat do přibližně 50 digitálních start-upů ve fázi před dosažením příjmů.

Tensor Ventures mají dřívější zkušenosti z Intel Corporation a patří mezi první správce fondů ve střední a východní Evropě, kteří se specializují na oblast tzv. deep tech. Činnost zahájili v roce 2017 a krátce poté otevřeli svůj první fond ve výši 20 milionů eur (přibližně půl miliardy korun), který se zaměřuje na oblasti, jako jsou umělá inteligence (AI), kvantové technologie, biotechnologie, decentralizované technologie (DLT), software 2.0, nové technologie v oblasti energetiky, klimatu a vesmírné technologie.

Mezi českými společnostmi, do nichž Tensor Ventures dosud investovali, jsou například Tatum, Pointee, Aireen nebo UltimateSuite. Posledně jmenovanou nedávno koupila významná americká společnost ServiceNow, která je kótovaná na newyorské burze. Tensor Ventures také letos v dubnu prodali svůj podíl v americko-izraelském startupu Neuronix AI globálnímu výrobci čipů Microchip Technology. Široká síť partnerů fondu pomůže získat koinvestory a především dále rozvíjet český investiční VC ekosystém. Očekává se, že Tensor Ventures Co-investment Fund uskuteční své první investice po dokončení všech formálních náležitostí.

Background

Nástroj tzv. Fondu fondů RRF je součástí Národního plánu obnovy ČR, má jej na starosti a odpovídá za něj Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které jeho realizaci svěřilo Evropskému investičnímu fondu (EIF). Celková alokace pro tento nástroj z prostředků EU z tzv. Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) představuje v přepočtu přes 3,3 miliardy korun. Investice budou směřovat zejména do oblastí, kde dochází k selhání trhu rizikového kapitálu, a tedy nedostatku financování pro inovativní firmy, zejména typu start-up a spin-off. A také k podpoře technologií strategických pro rozvoj české ekonomiky. Ministerstvo průmyslu a EIF pak v nejbližší době zveřejní další výzvy na výběr správců fondů financovaných z NPO ČR.

Evropský investiční fond nezávisle vybírá správce fondů, kteří pak investují do konkrétních projektů, firem a start-upů. Z prostředků EU se tímto způsobem podporuje kapitálové financování českých podnikatelů. Veškeré prostředky z Národního plánu obnovy ČR jsou pod dohledem národních orgánů i samotné Evropské komise, která dohlíží i na naplnění jeho podmínek. V tomto případě jsou veškeré prostředky z investice dohlíženy Evropským investičním fondem, který je součástí skupiny Evropské investiční banky, jejímiž členy a akcionáři jsou členské státy samotné EU. Je tak zajištěna nezávislost výběru správce, účelné vynaložení veřejných prostředků a splnění všech podmínek NPO a RRF.

Celkem již EIF v České republice investoval do 17 fondů rizikového (VC) a rozvojového kapitálu (PE), kterým doposud poskytl celkem 334 milionů eur, tedy přibližně 8,3 miliardy korun.

Smlouvu s EIF na realizaci Fondu fondů RRF uzavřelo Ministerstvo průmyslu v březnu 2023. Výběrové řízení na první pre-seed koinvestiční fond bylo zahájeno v dubnu 2023 a přijímání projektů bylo uzavřeno v červnu 2023. EIF následně přezkoumal investiční návrhy, přičemž celý proces byl vysoce konkurenční. Po několika kolech hodnocení pak EIF vybral společnost Tensor Ventures, přičemž ocenil zejména silné odborné znalosti týmu, jeho zkušenosti v oblasti koinvestic a také síť partnerů.

V nadcházejících měsících uzavře EIF smlouvu s Tensor Ventures. Po dokončení všech administrativních náležitostí zahájí fond koinvestice do českých inovativních firem společně s dalšími VC koinvestory. Zahájení činnosti se předpokládá v druhé polovině tohoto roku. Zároveň EIF společně s MPO vyhlásí další výzvy na výběr správců fondů financovaných z Fondu fondů RRF. Správci těchto prostředků z Národního plánu obnovy ČR musí být vybráni nejpozději do poloviny roku 2026.

Newsletter