RacioNet na konferenci Transformace 2019 představí nejnovějšího řešení

Firma RacioNet patří mezi společnosti, které se zabývají těžbou dat. Jejich řešení jsou velmi dobře aplikovatelná v oblasti bankovnictví i pojišťovnictví a dokážou reagovat na individuální potřeby klientů i jejich aktuální životní situaci.

Ale co je hlavní motivací pro RacioNet? „To je jednoduché. Máme dlouholeté zkušenosti v této oblasti a proto věříme, že právě naše řešení je cestou vpřed. Náš DataAnalyzer dokáže vytvořit nabídku či slevu na míru a jeho nasazení do praxe navíc trvá jen od jednoho do tří měsíců,“ říká István Tóth, Business Manager společnosti RacioNet. „Tento způsob cílení je bezpochyby jednodušší a online komunikace levnější. Individuální zpráva má vždy větší dosah a klient se tak následně může rozhodnout pro konkrétní produkt a podpis smlouvy,“ dodal.

Maďarský tým RacioNet se vydal se svým produktem DataAnalyzer (RDA) na ‚roadshow’ po České republice, Slovensku i Polsku a věří, že díky svým znalostem v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví rychle tyto trhy osloví. V pátek 1. března představí RacioNet přínos svého nejnovějšího řešení na konferenci Transformace 2019 v Praze. Za sebou již mají několik mezinárodních FinTech konferencí na Slovensku a v Polsku. Účast na těchto setkáních a rozhovory s předními představiteli finančního trhu přinesly jedno jasné poznání, a to že nikdo nemá čas se zabývat dalšími složitými a těžko pochopitelnými analyzéry.

„Banky a pojišťovny volí použití RacioNet DataAnalyzer právě proto, že nemají čas se zdržovat s technologiemi… Implementace RDA nezabere dlouhou dobu a představuje jednoduše dostupné a transparentní řešení,“ říká István Tóth a zdůrazňuje, že použití RDA cloudového řešení je stejně jednoduché jako používání emailového účtu a přináší na trh mnoho výhod: vyšší úroveň zákaznického servisu, úsporu nákladů a vysokou profitabilitu.

DataAnalyzer navíc zcela zapadá do konceptu ‘smart city’ a společnost RacioNet je schopná využít své bohaté zkušenosti i v dalších oblastech. Spuštění RDA do praxe je velmi rychlé – jeden až tři měsíce – partnerem pro poskytování cloudového řešení je společnost Oracle. Využití již předdefinovaného datového modelu pro bankovní prostředí proces implementace ještě zkracuje. Další přidanou hodnotou RDA je poskytování jasných odpovědí na reálné problémy: například formou podpory obchodní strategie kompletně vestavěným modelem bankovních dat, KPI´s (klíčovými ukazateli výkonnosti) nebo reporty. Vestavěný správce metadat umožňuje zpřehlednit celý proces zpracování dat a je možné ho využít jak pro obchodní kampaň, tak pro obsluhu vybraných zákaznických segmentů.

Tento nový typ CRM dokáže zkrátit čas analytických procesů až o 80 procent. I tak je ale velkou výzvou v několika větách popsat, co vše přináší toto modulové, integrované, CRM back-end řešení, tedy RDA.

Možná by se to dalo vyjádřit vzorcem: DW (Data Warehouse) + CRM (Customer Relationship Management) + znalosti z oblasti bankovnictví = RacioNet DataAnalyzer. RDA obsahuje stovky předdefinovaných, tématicky uspořádaných ukazatelů výkonnosti (KPIs), které splňují až 60 – 80 procent požadavků a očekávání analytiků. Tvorba nových typů ukazatelů a souvisejících reportů je v RDA velmi rychlá a jednoduchá. Data jsou vizualizována tzv. ‘DNA’ na základě získaných zákaznických údajů. Tato data vychází z vlastností, preference i chování zákazníka a obsahují mimo jiné i prognózy, tendence a odhady změn. DNA umožňuje společnostem vytvořit jedinečnou zákaznickou zkušenost (customer experience) a také rozšířit svá data o údaje ze sociálních médií.

Jak je možné získat zcela individuální data? Cloudové služby jsou schopné se spojit s klientem prostřednictvím digitálních bankovních kanálů jako jsou bankomaty, mobilní telefony, bankovní aplikace nebo i terminály na karty. „S pomocí našeho analyzéru je možné obsah zprávy pro klienta banky flexibilně přizpůsobit – od krátké informace i blížícího se konce platnosti občanského průkazu po komplexní nabídku hypotečního úvěru. Výsledkem je přesnější cílení při nižších nákladech. Klient tak dostane svou unikátní nabídku co nejdříve,“ říká Tóth.

Newsletter